1100 NOP. Довідник NOP (NOP Handbook). Введення.

1100 NOP. Довідник NOP (NOP Handbook) містить Керівництва та інструкції для акредитованих сертифікуючих агентів та сертифікованих операторів. 

1100 NOP. Довідник NOP (NOP Handbook) містить Керівництва та інструкції для акредитованих сертифікуючих агентів та сертифікованих операторів. 

Метою Довідника NOP (NOP Handbook) є надання органічним операторам і їх контролюючим органам, керівництв, інструкцій та пам’яток, які можуть допомогти їм у дотриманні норм Національної Органічної Програми (NOP).

NOP прагне забезпечити однаковість у розробці, видачі та використанні керівних вказівок, інструкцій та пам’яток щодо політик, пов’язаних із регуляторною, акредитаційною та правозастосовчою діяльністю NOP. Використання таких документів для сприяння розробці єдиних регуляторних рішень є стандартною державною практикою. У цьому вступі подано огляд типів документів, включених до цього Довідника, та викладено їх мету, юридичну дію та процес, через який вони санкціоновані, переглянуті та розповсюджені серед громадськості.

Довідник NOP містить три частини. 

 • Перша частина складається з Керівних документів рівня 1. Керівні документи рівня 1 містять тлумачення законодавчих або нормативних вимог NOP, зміни в тлумаченні чи політиці або стосуються надзвичайно складних або суперечливих питань.
 • Друга частина складається з Документів з інструкціями рівня 2. Інструкційні документи рівня 2 викладають або уточнюють існуючі процедури NOP. Інструкції рівня 2 призначені для інформування сертифікуючих агентів та сертифікованих операторів про найкращі практики ведення бізнесу, пов’язані із сертифікацією, акредитацією, міжнародною діяльністю, а також дотриманням та забезпеченням. Якщо не зазначено інше, документи з інструкціями рівня 2 набувають чинності відразу після їх видання та публікації в Довіднику NOP.
 • Третя частина складається з пам’яток про політику NOP. Пам’ятка про політику – це документ, який забезпечує офіційне повідомлення громадськості щодо політики NOP щодо конкретних вимог регулювання. Примітки щодо політики діють до перегляду або архівування. Починаючи з січня 2011 року, усі поточні та діючі пам’ятки щодо політики NOP включені до Довідника NOP.

Термін “керівні вказівки, інструкції та пам’ятки” в сукупності стосується документів, підготовлених NOP для сертифікаційних агентів, сертифікованих органічних операторів та громадськості, які:

 1. Відносяться до виробництва, обробки, переробки, маркування та збуту органічних харчових продуктів;
 2. Пов’язані з акредитацією сертифікаційних агентів та сертифікацією виробників та переробників органічних продуктів;
 3. Пов’язані з Національним переліком дозволених та заборонених речовин, державними органічними програмами, зборами, дотриманням вимог, інспекцією та випробуванням, звітуванням та виключенням з продажу, дотриманням процедури оскарження несприятливих дій та політикою правозастосування щодо сільськогосподарської продукції, регламентованої згідно з частиною 205 CFR;
 4. Встановлюють політику та процедури або описують політику NOP та регуляторний підхід до проблеми.

Документи в Довіднику не включають документи, що стосуються програмних звітів, загальної інформаційної документації, що надається споживачам, виступів, статей та редакційних публікацій, інтерв’ю у ЗМІ, матеріалів для преси, листів, що стосуються заходів щодо забезпечення чи дотримання вимог чи інших повідомлень, направлених окремим особам або фірмам. Публічні повідомлення, включаючи часові повідомлення на конкретні теми, не є частиною Довідника та публікуються в Архіві Міністерства внутрішніх справ США.

Метою видачі документів у цьому Довіднику є:

 1. Надання допомоги регульованій галузі шляхом роз’яснення вимог, встановлених Законом або його імплементаційними правилами, та поясненням того, як галузь може виконувати ці законодавчі та нормативні вимоги, та
 2. Забезпечення стандартними операційними процедурами та конкретними підходами до перегляду та забезпечення виконання, щоб гарантувати, що всі сторони виконують правила та норми NOP ефективно, чесно та послідовно.

NOP вимагатиме участі громадськості через повідомлення у Федеральному реєстрі до остаточного оформлення нових Керівних документів рівня 1 для включення до цього Довідника NOP, якщо:

 1. Існують значні нормативні обґрунтування для негайного впровадження;
 2. Існує нова законодавча вимога, розпорядження чи судовий наказ, що вимагає негайного виконання, і необхідні вказівки, щоб сприяти такому виконанню;
 3. Керівництво представляє менш обтяжливу політику, яка відповідає цілям Закону та нормативним актам; або
 4. Керівництво було видано до публікації цього Довідника NOP. П’ять керівних документів (NOP 5006, NOP 5008, NOP 5012, NOP 5014та 5017) відповідають цьому критерію. Вони перевидані “як є” у першій частині цього посібника.

NOP визнає, що раніше неофіційне спілкування могло трактуватися як офіційна позиція NOP. Щоб запобігти непорозумінню в майбутньому та забезпечити, щоб усі зацікавлені сторони працювали в одній течії, лише остаточні положення / правила та Довідник NOP представляють офіційну політику або керівництво щодо NOP.

NOP продовжує розробляти настанови, які будуть включені до Довідника NOP, а також працює над новими правилами.

Юридична дія

Документи з керівництвами, інструкціями та пам’ятками самі по собі не встановлюють правозастосовних прав або обов’язків і не є юридично обов’язковими для громадськості чи NOP. Швидше, документи пояснюють, як Закон про виробництво органічних продуктів харчування (OFPA) 1990 року (7 U.S.C 6501-6522) та його імплементаційні норми (7 CFR, частина 205) застосовуються до певної регульованої діяльності. Окрім того, оскільки ці документи відображають поточне мислення щодо предмета, який розглядається в документі, NOP вживатиме заходів для забезпечення того, щоб не було відхилення від документа без відповідного обґрунтування та відповідної згоди наглядових органів.

Документи, що містяться у Довіднику NOP (NOP Handbook), забезпечують уніфікований підхід для оператораторів, який може зменшити навантаження на розробку власних підходів та спростити аудит та перевірку. Альтернативні підходи, що відповідають Закону та його імплементаційним нормам, є прийнятними. NOP рекомендує акредитованим сертифікаційним агентам та сертифікованим операторам обговорювати з NOP альтернативні підходи перед їх впровадженням, щоб уникнути непотрібних або марних витрат ресурсів та забезпечити відповідність запропонованого альтернативного підходу OFPA та його імплементаційним правилам.

Політика авторизації. 

Усі проекти Керівних документів рівня 1, Інструкцій рівня 2 та Пам’яток будуть розглянуті та схвалені заступником адміністратора Національної органічної програми до їх публікації.

Перегляд та ревізія. 

NOP має намір регулярно переглядати існуючі Керівні документи, Інструкції та Пам’ятки. NOP, за необхідності, оновлюватиме або переглядатиме ці документи відповідно до належних практичних рекомендацій. Крім того, при внесені суттєвих змін до чинного законодавства чи нормативних актів, NOP за власною ініціативою переглядатиме та, відповідно, переглядатиме документи, що стосуються цього зміненого статуту чи положення.

Архівування документів. 

Коли документ з керівництвом, інструкцією чи пам’яткою більше не потрібен або не застосовується для ведення повсякденних заходів, документ архівується. Архівовані документи ідентифікуються шляхом розміщення слова «Архівоване» в кінці імені файлу та водяного знаку «Архівований» на документі. Список архівованих документів доступний у Додатку А Довідника програми. Заархівовані документи доступні за запитом.

Публічне розповсюдження. 

Останнє видання Довідника NOP доступне для перегляду та завантаження через веб-сайт NOP (www.ams.usda.gov/nop). Також Довідник у друкованому вигляді може бути виданий за запитом до: Standards Division, National Organic Program, 1400 Independence Ave., SW., Room 2646-S, Ag Stop 0268, Washington, D.C. 20250-0268. Telephone: (202) 720-3252; Fax (202) 205-7808. Громадськість буде повідомлена, коли новий проект настанови стане доступним для публічного коментаря через повідомлення у Федеральному реєстрі.

Оновлення Довідника NOP. 

NOP передбачає публікацію нових видань цього довідника, оскільки NOP розробляє додаткові вказівки, інструкції та пам’ятки щодо тем, які потребують роз’яснень. При необхідності повний Довідник виходитиме чотири рази на рік: осінь (жовтень), зима (січень), весна (квітень) та літо (липень). Кожне видання буде містити детальний Зміст змін попереднього видання. Оновлення Довідника, які відбуваються між виданнями, оброблятимуться наступним чином:

 1. НОП буде повідомляти громадськість за допомогою оголошень на веб-сайті NOP та на веб-сторінці NOP Newsroom.
 2. Постійно найсвіжіший Зміст, Короткий зміст та окремі документи, що містить Довідник, будуть доступні для завантаження на веб-сторінці Довідника NOP http://www.ams.usda.gov/NOPProgramHandbook.
 3. Оновлення всіх документів відображатимуться такими способами:

Контактна інформація.

[adinserter block=”1″]

Громадські представники, які вимагають, щоб агентство видало, переглянуло, змінило або скасувало документ із керівництвом, або скаржиться, що агентство не дотримується процедур, або неправильно розглядає керівництво, може зробити це, надіславши електронний лист на адресу NOP.Guidance@ams.usda.gov.

Або надіславши листа:

Standards Division 

National Organic Program 

U.S. Department of Agriculture 

Room 2646-So. (Stop 0268) 

1400 Independence Ave SW 

Washington, DC 20250-0268 

Джерело:

1100 NOP. Довідник NOP (NOP Handbook). Введення.