Керівництво 5023 NOP. Речовини, що використовуються для обробки органічних продуктів після збору врожаю

 1. Керівництво 5023 NOP роз'яснює: 
 2. 1. Речовини можуть використовуватися для обробки органічних продуктів після збору врожаю, якщо вони потрапляють в одну з наступних категорій:
 3. 2. Усі інертні інгредієнти, що використовуються в речовинах для боротьби з шкідниками після збору врожаю, повинні бути несинтетичними і не забороненими в § 205.602, або дозволені § 205.601 (m).
 4. 3. Контроль шкідників.
 5. Додаток А
 6. Додаток Б
 7. Джерела

Керівництво 5023 NOP роз’яснює: 

 1. Які речовини можна використовувати для обробки органічних продуктів після збору врожаю; 
 2. Різницю між «обробкою сільськогосподарських продуктів після збору врожаю» та «подальшою переробкою»; 
 3. Нормативні вимоги щодо боротьби з шкідниками. 

Це керівництво також дає визначення речовини та обробки після збору врожаю.

Закон про виробництво органічних харчових продуктів 1990 р. (OFPA) вимагає включення речовин, що використовуються в органічному виробництві та поводженні з ними, до Національного списку дозволених та заборонених речовин для конкретного використання або застосування (див. 7 U.S.C., § 6517).

Національний список, який є частиною регуляторних норм USDA, розділений на такі розділи:

 • 7 CFR § 205.601 перелічує речовини для використання у рослинництві;
 • 7 CFR § 205.603 перелічує речовини для використання у тваринництві; і
 • 7 CFR § 205.605 – 205.606 перелічують речовини для використання в продуктах або на них.

Обробка після збору врожаю включає такі дії, як промивання, очищення, сортування, пакування, охолодження, зберігання сировинної сільськогосподарської продукції та боротьба з шкідниками. Ці дії можуть виконуватися в господарствах або на переробних підприємствах. Національний перелік не містить окремого розділу, присвяченого речовинам, що використовуються при обробці сільськогосподарської продукції після збору врожаю (речовини після збору врожаю). Проте речовини для використання після збору врожаю можна знайти в обох розділах § 205.601 та § 205.605. Наприклад, деякі речовини, що обробляють після збору врожаю, такі як сульфонат лігніну та силікат натрію, включені до § 205.601; та інші, такі як етилен (для дозрівання тропічних фруктів), хлор та оцтова кислота (використовуються як протимікробні засоби), включені до § 205.605.

Оскільки речовини, дозволені для використання при обробці продуктів після збору врожаю, трапляються в різних розділах Національного списку або є несинтетичними, а тому не входять до Національного списку сільськогосподарських культур, серед органічних зацікавлених сторін виникає плутанина навколо: 

1) пункту, де закінчується виробництво необроблених товарів і починається переробка; і 

2) які речовини для обробки продукції після збору врожаю, дозволені до використання.

Оскільки обробка сировинної сільськогосподарської продукції після збору врожаю – це дія, яка може відбуватися як в господарстві, так і в приміщеннях для переробки, ці вказівки роз’яснюють, що несинтетичні речовини, дозволені для використання у рослинництві, можуть використовуватися після збору врожаю сировинних сільськогосподарських товарів як у фермерському господарстві так і на переробному підприємстві, за умови, що в § 205.602 Національного переліку немає обмежень, що перешкоджають або обмежують їх використання.

Подібним чином, речовини, дозволені для використання при переробці згідно з § 205.605, без конкретних обмежень щодо використання, можуть використовуватися при обробці сировинної сільськогосподарської продукції після збору врожаю, як в господарстві так і на переробному підприємстві. Синтетичні речовини, включені до § 205.601 для використання у рослинництві, повинні бути спеціально позначені для використання при обробці продукції після збору врожаю.

1. Речовини можуть використовуватися для обробки органічних продуктів після збору врожаю, якщо вони потрапляють в одну з наступних категорій:

 • Синтетичні речовини, перелічені в § 205.601 Національного переліку, спеціально для використання після збору врожаю, можуть використовуватися для обробки сировинних сільськогосподарських товарів, як в господарствах так і на переробних підприємствах. (Наприклад, сульфонат лігніну або силікат натрію.);
 • Речовини, перелічені в § 205.605 Національного переліку, можуть використовуватися для обробки після збору врожаю сировинних сільськогосподарських товарів, як в господарствах так і на переробних підприємствах, якщо немає обмежень щодо їх використання. (Наприклад, вуглекислий газ, газоподібний азот та озон.);
 • Природні (несинтетичні) речовини, дозволені для використання у рослинництві, які не заборонені у § 205.602 Національного переліку, можуть використовуватися для обробки сировинних сільськогосподарських товарів після збору врожаю, як в господарствах так і на переробних підприємствах.

2. Усі інертні інгредієнти, що використовуються в речовинах для боротьби з шкідниками після збору врожаю, повинні бути несинтетичними і не забороненими в § 205.602, або дозволені § 205.601 (m).

3. Контроль шкідників.

Нормативні акти USDA також передбачають використання певних речовин для боротьби зі шкідниками за певних обставин, навіть якщо речовини не включені в Національний перелік. Розділ 205.271 описує порядок щодо практики боротьби з шкідниками. Оператори повинні спочатку застосовувати практики для запобігання появі шкідників або їх контролю, як описано у § 205.271 (а) та (b), включаючи використання приманок та репелентів, що містять несинтетичні або синтетичні речовини, що відповідають Національному переліку. Якщо ці практики не є результативними, тоді може бути застосована несинтетична або синтетична речовина, “яка відповідає Національному переліку” (Див. 7 CFR § 205.271 (c)).

Фраза “відповідає Національному переліку” не визначає, на який розділ Національного переліку слід посилатися при прийнятті цього рішення. Наприклад, феромони, липкі пастки, борна кислота та вітамін D3, перелічені у § 205.601 для використання у рослинництві, отже, ці речовини “відповідають Національному переліку” для цілей боротьби з шкідниками. Якщо жодна з практик, перелічених у § 205.271, не є ефективною, оператор може використовувати речовини, яких немає в Національному переліку, за умови, що немає контакту з органічними продуктами або інгредієнтами, сертифікатор та оператор погоджуються на використання речовини, а також її використання відповідає § 205.271 (d). До операторів відносяться виробники, які займаються обробкою сільськогосподарських продуктів або худоби власного виробництва.

3.1 7 CFR § 205.271 (c) дозволяє операторам використовувати несинтетичні або синтетичні речовини, що відповідають Національному переліку, для боротьби з шкідниками. Це означає, що несинтетичні речовини та синтетичні речовини, перелічені в § 205.601, 205.603 або 205.605, можуть використовуватися для боротьби з шкідниками відповідно до встановлених обмежень, за умови, що вони не включені в § 205.602 або 205.604 як заборонені несинтетичні речовини.

3.2 Будь-який зареєстрований EPA пестицид, який використовується в установці для контролю шкідників, повинний бути маркований для цього використання.

3.3 Усі інертні інгредієнти в продуктах боротьби з шкідниками, дозволені згідно з § 205.271 (c), повинні бути несинтетичними, включеними до § 205.601 (m), включеними до § 205.603 (e), або включеними до § 205.605 Національного переліку.

3.4 Виробники та обробники повинні продемонструвати відповідність свого Плану органічної системи (OSP) до § 205.271.

3.5 Виробники та обробники можуть використовувати речовини, яких немає в Національному переліку для боротьби з шкідниками, за умови, що немає контакту з органічними продуктами чи інгредієнтами, вони використовуються відповідно до § 205.271 (d), а сертифікатор дає дозвіл на використання та спосіб застосування речовини.

Додаток А

Приклади речовин, що використовуються для обробки органічних продуктів після збору врожаю, на які впливає Керівництво 5023 NOP.

1. Діатомова земля

це природна речовина, яка використовується в боротьбі з шкідниками в рослинництві та тваринництві. Вона також згадується в 7 CFR § 205.605 (a) для використання лише як допоміжний фільтр. Зазвичай використовується як речовина для боротьби зі шкідниками в контейнерах для зберігання зерна, і регулюється EPA як пестицид.

 • Дозволено як несинтетичну речовину, дозволену у рослинництві.
 • Дозволено для обробки після збору врожаю сировинної сільськогосподарської продукції, включаючи контейнери для зберігання зерна, оскільки в 7 CFR § 205.602 немає обмежень.
 • Інертні інгредієнти повинні відповідати 7 CFR § 205.601 (m), бути несинтетичними або затвердженими синтетичними згідно з 7 CFR § 205.605*
 • Потрібно використовувати відповідно до інструкцій на етикетці.

2. Піретрум, Bacillus thuringiensis або інші ботанічні або біологічні пестициди.

 • Дозволено як несинтетичні речовини для використання у рослинництві або тваринництві за умови, що є дозвіл використання EPA на етикетці.
 • Дозволено для використання після збору врожаю на сировинній сільськогосподарській продукції за умови, що маркування дозволяє його використання.
 • Інертні інгредієнти повинні відповідати 7 CFR § 205.601 (m), бути несинтетичними або затвердженими синтетичними згідно з 7 CFR § 205.605*

3. Мідний купорос, олії, елементарна сірка, інсектицидне мило.

 • Дозволено в 7 CFR § 205.601 як синтетичні речовини, дозволені для боротьби з комахами або хворобами сільськогосподарських культур.
 • Не дозволяється використовувати після збору врожаю при безпосередньому контакті з органічними продуктами, оскільки ці синтетичні речовини не внесені до Національного переліку для використання після збору врожаю.
 • Може використовуватися відповідно до 7 CFR § 205.271 (c) для поводження з шкідниками на переробних підприємствах.

4. Олія гвоздики для запобігання росту паростків картоплі вважається пестицидом, який звільняється від вимог реєстрації EPA.

 • Дозволено як несинтетичну речовину, дозволену у рослинництві.
 • Дозволено для обробки після збору врожаю, оскільки в 7 CFR § 205.602 немає обмежень.
 • Інертні інгредієнти повинні відповідати 7 CFR § 205.601 (m), бути несинтетичними або затвердженими синтетичними згідно з 7 CFR § 205.605*
 • Дозволено безпосередньо контактувати з необробленою органічною картоплею за умови, що етикетка дозволяє це використання.

*Вони також повинні відповідати всім вимогам EPA. Пестициди з мінімальним ризиком, звільнені від реєстрації EPA, повинні мати в складі інертні інгредієнти, дозволені згідно з http://www.epa.gov/inerts/section25b_inerts.pdf.

5. Етиленовий газ.

 • Дозволено як синтетична речовина згідно з 7 CFR § 205.605 (b) для використання після збору врожаю, як дозріваючий агент для тропічних фруктів та для знежирення цитрусових. EPA регулює це використання як пестицид; отже, інертні інгредієнти повинні відповідати 7 CFR § 205.601 (м).
 • Не допускається для інших видів використання після збору врожаю, оскільки перелік у 7 CFR § 205.605 обмежений конкретним використанням.

6. Силікат натрію.

 • Дозволено як синтетична речовина в 7 CFR § 205.601, як плавучий агент для обробки продукції після збору врожаю. Ці речовини можна використовувати в пакувальних приміщеннях господарств або в окремих операторах з переробки.

7. Етанол та ізопропіловий спирт.

 • Дозволено для рослинництва як синтетичні речовини згідно з 7 CFR § 205.601 (a) як альгіциди, дезінфікуючі та дезінфікуючі засоби для рослинництва.
 • Не допускається безпосередній контакт з харчовими продуктами для використання після збору врожаю, оскільки вони є синтетичними та не внесені до списку для цього використання. (Примітка. – Органічний етанол дозволений для використання).
 • Може використовуватися відповідно до 7 CFR § 205.271 (c) для боротьби з шкідниками.

8. Борна кислота

 • Дозволено для рослинництва як синтетична речовина згідно з 7 CFR § 205.601 (e) (3) як інсектицид, для боротьби з шкідниками, недопустимий прямий контакт з органічними продуктами харчування або культурами.
 • Не допускається безпосередній контакт з харчовими продуктами для використання після збору врожаю, оскільки речовина є синтетичною та не внесена до списку для цього використання.
 • Може використовуватися відповідно до 7 CFR § 205.271 (c) для боротьби з шкідниками, якщо немає прямого контакту з органічними продуктами, згідно з обмеженнями, передбаченими в § 205.601 (e) (3).

9. Станції для приманки мишей, які підгодовують варфарином (антикоагулянтною отрутою для гризунів)

 • Заборонено використовувати у рослинництві, оскільки це синтетична речовина, яка не включена до 7 CFR § 205.601.
 • Не допускається безпосередній контакт з харчовими продуктами для використання після збору врожаю, оскільки речована є синтетичною та не внесена до списку для цього використання.
 • Може використовуватися відповідно до 7 CFR § 205.271 (d) для боротьби з шкідниками, якщо немає контакту з органічними продуктами чи інгредієнтами, а сертифікатор схвалює цільове використання та план застосування. Оператор повинен продемонструвати, що практики профілактики, фізичний контроль та використання речовин, що входять до Національного списку, не були ефективними, згідно із 7 CFR § 205.271 (a-c).

Додаток Б

Питання та відповіді

Речовини, що використовуються при обробці органічних продуктів після збору врожаю

1. Чи можу я використовувати цю речовину для обробки сировини сільськогосподарських товарів після збору врожаю?

 • Речовина вказана у 7 CFR § 205.601 з анотацією для використання після збору врожаю – ТАК
 • Речовина вказана у 7 CFR § 205.605, без обмежувальних анотацій, що перешкоджають такому використанню – ТАК
 • Речовина є несинтетичною і не забороняється та не обмежується в 7 CFR §§ 205.602 або 205.604 – ТАК
 • Речовина є синтетичною і перерахована в 7 CFR § 205.601 для врожаю, без приміток для використання після збору врожаю – НІ

2. Чи можу я використовувати цю речовину для боротьби зі шкідниками? *

 • Речовина вказана у 7 CFR § 205.601, 205.603 або 205.605 без будь-яких обмежень, що перешкоджають використанню – ТАК
 • Речовина є несинтетичною і не перелічена в 7 CFR § 205.602 або 205.604 – ТАК
 • Речовина синтетична, не входить до Національного списку:

– Може використовуватися обробниками (включаючи виробників, які займаються обробкою сільськогосподарських культур або худоби власного виробництва), коли речовина не контактує з органічними продуктами чи інгредієнтами та з дозволу сертифікатора відповідно до 7 CFR § 205.271 (d)

*Усі пестициди повинні мати реєстрацію EPA або звільнення від реєстрації для використання в установах боротьби зі шкідниками.

*Відповідно до 7 CFR § 205.271 (а) – (б) практики управління повинні бути продемонстровані перед тим, як речовина може бути використана.

Джерела

Закон про виробництво органічних продуктів харчування 1990 року із змінами та доповненнями (OFPA)

7 США § 6517 Національний перелік

Органічні правила USDA (7 CFR, частина 205)

7 CFR § 205.2 Визначені терміни

7 CFR § 205.271 Стандарт практики боротьби з шкідниками.

7 CFR § 205.601-605 Національний перелік дозволених та заборонених речовин.

Федеральний закон про харчові продукти, ліки та косметику, 21 U.S.C. §301 та наступні.

Керівництво 5023 NOP

Photo by Devin Rajaram on Unsplash