Про GMP+ International

about GMP+ International

GMP+ International

це організація, яка пропонує схему сертифікації безпечності кормової продукції. Ця схема застосовується до всього ланцюга поставок кормів у всьому світі. Схема сертифікації кормів GMP+ є найбільшою та найбільш загальновизнаною схемою безпеки кормів у світі. 19 000 сертифікованих компаній GMP+ у 87 країнах.

Є два модуля стандарту GMP+:

  • GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) забезпечує безпечний процес від збору до виробництва
  • GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA) гарантує відповідальну роботу по відношенню до людей і навколишнього середовища.

Заснована голландським сектором кормів у 1992 році у відповідь на випадки забруднення кормів, схема з тих пір інтегрувала ISO та HACCP і додала широкий спектр додаткових послуг, щоб допомогти компаніям працювати за схемою GMP+ підтримувати та покращувати безпечність кормової продукції.

Кормові компанії та партнерські організації відіграють активну роль у постійному вдосконаленні схеми.

GMP+ International тісно співпрацює з різними зацікавленими сторонами в секторі кормів:

Стандарт GMP+

GMP+ є скороченням від “Good Manufacturing Practice Plus”. Це міжнародний стандарт, розроблений для гарантування безпечного та якісного виробництва кормових і продуктів харчування для тварин.

Стандарт GMP+ сприяє забезпеченню безпеки у всьому ланцюжку постачання кормових матеріалів, включаючи їх переробку, зберігання, транспортування та дистрибуцію. Вимоги цього стандарту базуються на принципах системи HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз небезпек і критичні контрольні точки), яка допомагає ідентифікувати потенційні ризики і приймати заходи щодо їх управлiння.

Органiзацiї, якi отримали сертифiкат GMP+, показують свою високу прив’язку до якостi i безпеки продуктiв харчування для тварин. Вони зобов’язанi дотримуватися всiх встановлених стандартiв, а також пройти регулярні перевірки i аудити для підтвердження своєї відповідності.

Стандарт GMP+ є широко визнаним та прийнятим у всьому свiтi. Це сприяє забезпеченню безпеки харчових продуктiв для тварин та сприятливих умов для їх вирощування, як на масштабних фермах, так і на невеликих селянських господарствах.

Узагальнюючи, стандарт GMP+ – це система контролю якості та безпеки кормових матеріалів, яка гарантує дотримання найвищих стандартів у виробництві корму для тварин.

Стандарт GMP+ постійно оновлюється, щоб бути придатним для компаній, які працюють у постійно мінливому середовищі.

Новини стандарту і законодавства постійно тримають в курсі спільноту:

GMP+ International організовує різноманітні заходи, воркшопи та семінари по всьому світу. Ці заходи організовуються для сертифікованих компаній GMP+, органів сертифікації, аудиторів і консалтингових агентств. Навіть якщо ваш бізнес не сертифікований GMP+, також корисно приєднатися, коли це можливо.

Джерела:

https://www.gmpplus.org/en/about-us/

https://www.gmpplus.org/en/gmp-feed-certification-scheme/gmp-fsa-fra-certification/requirements-companies/