Виробництво компосту

виробництво компосту

Виробництво компосту

– це процес перетворення органічних матеріалів рослинного і тваринного походження в перегній, який протікає в штабелях або ямах. На відміну від безконтрольного розкладання органічного матеріалу в процесі виробництва компосту матеріал розкладається швидше і при більш високій температурі, результатом чого стає продукт вищої якості.

Процес виробництва компосту складається з трьох основних стадій: стадії підвищення температури, стадії охолодження і стадії дозрівання. Однак неможливо чітко встановити момент переходу однієї стадії в іншу.

1. Стадія підвищення температури:

– Протягом трьох днів з моменту укладання компостного штабеля температура розкладання матеріалу досягає 60 -70 ° C і зазвичай зберігається в цьому діапазоні протягом 2-х – 3-х тижнів. Велика частина органічного матеріалу розкладається саме на стадії підвищення температури.

– На цій стадії найбільш активні бактерії. Температура підвищується за рахунок виділення енергії, що вивільняється в процесі переробки бактеріями матеріалу, що розкладається найлегше. Висока температура – характерна і дуже важлива складова процесу виробництва компосту. Вона викликає пригнічення хвороби, шкідників, коріння і насіння бур’янів.

– На цій стадії виробництва компосту потреба бактерій в кисні дуже велика, адже їх популяція стрімко зростає. Висока температура розкладання матеріалу вказує на наявність достатнього запасу кисню. Недостатність повітря в штабелі буде мати негативний вплив на розвиток бактерій, а компост набуде неприємного запаху.

– Для отримання якісного компосту також вкрай важлива достатня вологість, оскільки вона забезпечує активність бактерій. Потреба у воді найвища на стадії підвищення температури з огляду на те, що саме на цій стадії висока біологічна активність і відбувається рясне випаровування.

– З підвищенням температури підвищується і рівень pH розкладання матеріалу (тобто рівень кислотності падає).

2. Стадія охолодження:

– Як тільки бактерії переробили весь легко засвоюваний матеріал, температура компостної маси починає повільно знижуватися і залишається в діапазоні 25-45 ° C.

– Зі зниженням температури активізуються гриби, що викликають розкладання соломи, волокон і деревного матеріалу. Цей процес протікає повільніше, тому температура компостної маси не підвищується.

– Зі зниженням температури знижується рівень pH компостної маси (тобто підвищується рівень кислотності).

3. Стадія дозрівання:

– На стадії дозрівання відбувається мінералізація поживних речовин і накопичення гумусових кислот і антибіотиків.

– На цій стадії компостний штабель заселяють червоні компостні черви та інші грунтові організми.

– По завершенні цієї стадії обсяг компосту становить приблизно половину від початкового об’єму, він такого ж кольору, як і темний, родючий грунт, і готовий до використання.

– Чим довше компост зберігається після дозрівання, тим більше він втрачає свою якість, як добриво. У той же час, його здатність покращувати структуру ґрунту підвищується.

– На стадії дозрівання потреба компосту в воді нижче, ніж на стадії підвищення температури.

Різні системи і методи

Виробництво компосту можна проводити «безперервно» або «періодично з підживленням»:

– Системи безперервного підживлення: У цих системах виробництва компосту відсутня стадія підвищення температури. Ці системи зручні при наявності постійного джерела відходів (наприклад, з кухні). Однак їм не вистачає переваг, які забезпечуються стадією підвищення температури.

– Системи періодичного підживлення (весь матеріал компостується відразу): У цих системах виробництва компосту відбувається при підвищенні температури, яке дає ряд переваг: дозволяє скоротити втрату поживних речовин, знищити насіння бур’янів і хвороби; процес завершується швидко (за кілька тижнів), а компост виходить чудової якості. Якщо запаси води невеликі, більш практичним може бути компостування в ямах, так як в них волога зберігається краще, ніж в штабелях.

– Вермікомпостування – це метод приготування компосту за допомогою черв’яків. Черв’яки прискорюють процес дозрівання компосту, насичують органічний матеріал киснем і за рахунок роботи свого травного тракту підвищують вміст поживних речовин і ферментів в отриманому компості.

Статична аерована система компостування для органічних господарств. Відео

Статична аерована система компостування (аерована статична компостна купа) — це система виробництва компосту, в якій компост не потрібно перевертати – в ній використовуться труби та повітродувка для насичення системи киснем. Цей метод компостування повністю відповідає вимогам норм Національної Органічної Програми USDA NOP.

Система живлення грунту в органічному землеробстві

Джерело

Навчальний посібник з органічного сільського господарства від ФАО ООН