Інспекції на місці та продовження сертифікації. SOE розділи D i F.

Інспекції на місці та продовження сертифікації

Інспекції на місці та продовження сертифікації

Цей розділ Остаточного правила Посилення органічного забезпечення (SOE) вимагає, щоб кожна сертифікована органічна ферма та підприємство проходили перевірку принаймні раз на рік кваліфікованим інспектором. Ці інспекції оцінюють відповідність діяльності та визначають, чи оператори дотримуються затвердженого плану органічної системи (OSP). Ці положення SOE роз’яснюють, як проводяться такі перевірки. Остаточне правило також передбачає, що сертифікатори не можуть сертифікувати операторів, до яких вони не мають доступу для неанонсованих перевірок.

Крім того, Остаточне правило SOE вимагає, щоб органи сертифікації проводили щорічні перевірки на місці принаймні один раз на календарний рік, а також повинні виконувати аудит балансу маси та перевіряти простежуваність продукції.

Ключові питання

Які вимоги до перевірок на місці, як зазначено в Остаточному правилі SOE?
Які вимоги до продовження сертифікації, як зазначено в Остаточному правилі SOE?

З чого почати?

Прочитайте про Остаточне правило Посилення Органічного Забезпечення SOE.
Завантажте Пояснювальну таблицю.

Ця стаття охоплює два важливі розділи правила SOE для сертифікаторів та інших зацікавлених сторін в органічному секторі.

Розділ D

стосується інспекцій на місці та простежуваності. Згідно з Остаточним правилом, сертифікатори повинні проводити щорічні інспекції сертифікованих органічних операторів, і тепер вони також зобов’язані проводити інспекції без попередження. На додаток до інспекцій, сертифікатори також повинні проводити аудит балансу маси та простежуваності на органічних підприємствах, щоб переконатися, що вхідні дані відповідають вихідним.

Розділ F

стосується продовження сертифікації для сертифікаторів та сертифікованих операторів. Ця інформація включена, щоб скоротити паперову роботу, оскільки сертифікованому підприємству не потрібно надавати повну оновлену копію свого OSP під час щорічної перевірки — потрібні лише оновлення або зміни, щоб переконатися, що пункти в його OSP точні.

Інспекції на місці

Перевірки на місці життєво важливі, оскільки вони зміцнюють органічний ринок і зменшують випадки шахрайства. Ці інспекції також надають можливість для проведення аудиту масового балансу та простежуваності.

Для зацікавлених сторін проводяться два види перевірок — анонсовані та неанонсовані. Остаточне правило SOE вимагає, щоб сертифікатор виконував такі дії під час перевірки:

  • Проводив щорічні інспекції всіх операторів один раз на календарний рік.
  • Проводив раптові (неанонсовані) інспекції щонайменше п’яти відсотків сертифікованих операторів, округлених до найближчого цілого числа, щороку.
  • Проводив аудит масового балансу під час інспекцій на місці.
  • Перевіряв простежуваність продукту та інгредієнтів у межах оператора під час інспекцій на місці.
  • Перевіряв простежуваність продукту в ланцюжку постачання підприємства до останнього сертифікованого оператора під час інспекції на місці.

Хоча більшість цієї інформації не є новою для сертифікаторів та операторів, вимоги до масового балансу та простежуваності були оновлені в Остаточному правилі SOE, щоб чітко визначити, як проводяться перевірки.

Аудити масового балансу та простежуваності

є важливими для підвищення цілісності органічного сектору і їхня роль зросла в останні роки.

Дві вимоги, які були додані для інспекцій на місці, це аудит масового балансу та можливість простежуваності.

Що стосується аудиту масового балансу, то це аудит, який гарантує, що все, що було або придбано або вироблено, дорівнює всьому, що було продано або вийшло з експлуатації. Це стандартний вхідний-вихідний баланс.

А для простежуваності продукту необхідно відстежувати від моменту покупки через виробництво до продажу, агент із сертифікації повинен мати можливість перевірити відповідність до останнього сертифікованого оператора. Це не нове в нормах. Ці речі повертаються до підтримки органічної цілісності через запобігання шахрайству.

Сертифікатори можуть запланувати щорічні перевірки на місці в той час, коли вони найкраще можуть спостерігати та оцінювати діяльність підприємства (наприклад, вегетаційний період). Якщо сертифікатор не може завершити повну щорічну інспекцію через надзвичайну ситуацію чи інші умови, він повинен провести наступні інспекції, щоб визначити відповідність оператора вимогам.

Вимоги до масового балансу

Для аудиту масового балансу наступна вимога викладена в §205.403 правил:

«Інспекція оператора на місці повинна підтвердити: Масові баланси в тому, що кількість вироблених або придбаних органічних продуктів та інгредієнтів враховує органічні продукти та інгредієнти, які використовуються, зберігаються, продаються чи транспортуються».

Таким чином, сертифікатори повинні виконувати аудит балансу маси або «вхідний» аудит під час повних щорічних перевірок на місці, щоб підтвердити, що вхідні дані відповідають вихідним. Цей підхід ефективний для виявлення та запобігання шахрайству.

Вимоги щодо простежуваності

Для аудитів простежуваності згідно з §205.403 регламенту викладено наступну вимогу:

«Інспекція оператора на місці повинна підтвердити: що органічні продукти та інгредієнти можна простежити з моменту покупки або отримання через виробництво до продажу або транспортування; і що сертифікуючий агент може перевірити відповідність до останньої сертифікованого оператора.”

Таким чином, органи сертифікації повинні перевірити простежуваність у межах оператора та простежуваність до сертифікованого постачальника(ів). Ця вимога поєднується з вимогами щодо простежуваності та документації аудиту, визначеними в §205.103(b)(2) і (3). Для отримання додаткової інформації прочитайте посібник про відстеження ланцюга поставок і запобігання органічному шахрайству.

Неоголошені інспекції на місці

У цьому розділі Остаточне правило SOE визначає термін неанонсованої інспекції та надає ключові відомості про це.

Визначення неанонсованих інспекцій. Згідно з §205.2, вони визначаються як:

«Акт перевірки та оцінки всієї або частини виробничої або транспортної діяльності сертифікованого оператора без попереднього повідомлення для визначення відповідності Закону та нормативним актам».

Нижче пояснюється використання та обсяг неоголошених перевірок. Ця інформація з Остаточного правила SOE викладена в §205.403 органічних правил.

SOE тепер вимагає мінімальної кількості неанонсованих перевірок на рік і це не є новою вимогою.

Це було раніше в Довіднику, але це не було написано в стандартах. І тепер це офіційно є частиною стандартів. Також щорічні перевірки на місці також потрібні раз на рік, але тепер вони мають проводитися раз на календарний рік. Це велика різниця. І, звичайно, під час цих інспекцій сертифікатори тепер також повинні проводити аудити масового балансу та простежуваності продукції.

Таким чином, кожне сертифіковане підприємство проходить перевірку принаймні раз на рік. Деякі з цих операторів можуть перевірятися двічі на рік, якщо необхідна неанонсована інспекція, а сертифікаторам не дозволяється сертифікувати операторів, якщо вони не можуть провести неанонсовану інспекцію.

Неанонсована перевірка не потребує попереднього повідомлення. Перевірка може застосовуватись до всього оператора чи до його частини. SOE є правилом, заснованим на оцінці ризику, це інструмент, який сертифікатори можуть використовувати, якщо вони визначили високі ризики, які їм потрібно перевірити. Вони можуть використати раптову перевірку (неанонсовану інспекцію) як спосіб оцінити ризик і переконатися, що органічна цілісність все ще захищена.

Існує виняток: якщо потрібно повідомити оператора заздалегідь, то можна повідомити оператора не більше ніж за чотири години до проведення неанонсованої перевірки для того, щоб переконатися, що відвідування оператора безпечне.

Сертифікатори повинні проводити неоголошені інспекції принаймні 5% операцій, які вони сертифікують (округлюється до найближчого цілого числа). Малі сертифікатори мають проводити принаймні одну неоголошену перевірку на рік.

Сертифікатори також повинні мати доступ до операторів. Якщо з якоїсь причини сертифікатори сертифікують оператора, до якого вони не можуть отримати доступ з географічної точки зору, з міркувань безпеки чи будь-якої іншої логістичної проблеми, вони не можуть сертифікувати цього оператора.

Висновки щодо неанонсованих інспекцій:

  • Неанонсовані інспекції є ефективним і корисним інструментом для забезпечення відповідності сертифікованих операторів і зміцнення довіри споживачів до маркування органічної продукції.
  • Неанонсовані інспекції відрізняються від повних щорічних інспекцій, оскільки вони можуть включати перевірку всього оператора або обмежуватися його частиною чи операційної діяльності без попереднього повідомлення.
  • Неанонсовані інспекції можна використовувати як інструмент, що ґрунтується на оцінці ризику, щоб охопити конкретні сфери, види діяльності чи періоди року, щоб визначити відповідність оператора вимогам.
  • Остаточне правило SOE стверджує, що сертифікатори повинні щорічно проводити неоголошені інспекції щонайменше п’яти (5) відсотків операторів, які вони сертифікують. Ця кількість округлюється до наступного цілого числа, щоб сертифікаційні агенти з дуже малою кількістю сертифікованих операторів (наприклад, менше ніж 20 операцій) все одно мали проводити принаймні одну неоголошену інспекцію на рік. Оператори можуть вибиратися випадково або у відповідь на високий ризик, розслідування чи інші критерії.
  • Крім того, можливість проводити неоголошену інспекцію вважається частиною адміністративної спроможності сертифікатора. Отже, якщо сертифікатор не може провести неоголошену інспекцію через географію, логістику, персонал, безпеку чи інші причини, тоді він не може сертифікувати цього оператора.

Продовження сертифікації.

Ця тема охоплює ще один пункт Остаточного правила SEO — продовження сертифікації.

Регламент у §205.406 говорить:

«Щоб продовжити сертифікацію, сертифікована компанія повинна щорічно … подавати таку інформацію агенту з сертифікації:

(1) Коротка заява, підкріплена документацією, з детальним описом будь-яких … змін до … плану органічної системи …
(2) Будь-які доповнення або видалення до плану органічних систем попереднього року…
(3) Будь-які доповнення або видалення з інформації, необхідної відповідно до § 205.401(b); і
(4) Інша інформація, яка вважається необхідною … для визначення відповідності Закону та нормативним актам…”

Тут небагато нового, і здебільшого це скорочення паперової роботи. Сертифікатори будуть завантажувати додаткову інформацію в ORGANIC INTEGRITY DATABASE (OID) згідно з SOE.

Отже, оскільки сертифікатори розміщують більше інформації в базі даних OID, більше не потрібна велика кількість паперів, які подавалися раніше. Таким чином, щоб продовжити сертифікацію, підприємства повинні надати сертифікатору підсумки змін до свого плану органічної системи OSP замість повного плану органічної системи та будь-яких інших змін, які вимагає сертифікатор.

Джерела:

https://usda.blackboard.com/bbcswebdav/courses/NOP-999/HTML/pages/NOP-350/HTML/pages/Lesson05.html

USDA National Organic Program, Strengthening Organic Enforcement, Overview of Amendments, Section D. On-Site Inspections

USDA National Organic Program, Strengthening Organic Enforcement, Overview of Amendments, Section F. Continuation of Certification

USDA National Organic Program, 7 CFR Part 205 National Organic Program.

USDA National Organic Program, 7 CFR §205.2 Terms defined.

Visit the NOP Strengthening Organic Enforcement page.

Visit the NOP Organic Training page.

Visit the NOP home page.

Photo by Zoe Schaeffer on Unsplash