5021 NOP. Компост та вермікомпост у органічному рослинництві

5021 NOP. Компост та вермікомпост у органічному рослинництві

Керівництво 5021 NOP. Компост та вермікомпост у органічному рослинництві

Це керівництво надає роз’яснення щодо дозволених методів зберігання, виробництва та використання компосту та вермікомпосту в органічному рослинництві згідно з нормами Національної Органічної Програми (NOP).

Ці вказівки стосуються сертифікаційних агентів Національної органічної програми (NOP), усіх сертифікованих та звільнених органічних виробників та постачальників сировини.

Регламент NOP 7 CFR 205.203 (c), стандарт практики родючості ґрунту та внесення поживних речовин, встановлює вимоги щодо управління та застосування рослинних та тваринних матеріалів. Цей розділ норм NOP передбачає конкретні вимоги щодо використання компосту та сирого гною, але не описує повний спектр методів, які можуть бути використані для виробництва компосту.

Ключове положення норм NOP щодо додавання органічних речовин знаходиться в § 205.203, де сказано: “Виробник повинен використовувати матеріали рослинного та тваринного походження, щоб підтримувати або покращувати вміст органічних речовин у ґрунті таким чином, щоб це не сприяло забрудненню посівів, ґрунту або води рослинними поживними речовинами, патогенними організмами, важкими металами або залишками заборонених речовин”.

У розділі 205.203 далі зазначається, що тваринні та рослинні матеріали включають три типи матеріалів: сирий гній, компостовані рослинні та тваринні матеріали та некомпостовані рослинні матеріали. Сирий гній обмежений у використанні, і компост, що містить тваринні матеріали, повинен вироблятися за певних умов. Визначені типи систем не включають загальноприйнятих методів компостування, наприклад, в палях.

Національна рада з органічних стандартів (NOSB) скликала дві робочі групи, які надали NOSB вичерпні звіти щодо компосту (2002) та компостного чаю (2004). Потім NOSB дала остаточну рекомендацію щодо компосту, компостного чаю, переробленого гною та вермікомпосту в листопаді 2006 року.

NOP погоджується з NOSB, що приклади, наведені в § 205.203 (c) (1-3), не є кінцевим переліком прийнятних рослинних та тваринних матеріалів для використання в органічному виробництві. Особливі зміни в сировині, практиках управління та виробничих вимогах визначають, що виробники органічних продуктів мають гнучкість в управлінні рослинними та тваринними матеріалами у своїй діяльності.

У липні 2007 року NOP було видано керівництво 5006 NOP – Перероблений тваринний гній. 5006 NOP роз’яснює критерії виробництва продуктів переробки гною, які можна використовувати без обмежень в органічному виробництві. Незважаючи на те, що використання переробленого гною для тварин було роз’яснено в керівництві 5006 NOP, використання вермікомпосту не було розглянуто в цих інструкціях. Вермікомпост – альтернативний метод задоволення вимог NOP до компосту. Вермікомпости – це органічні речовини рослинного та/або тваринного походження, що складаються в основному з тонкоподрібнених виливків дощових хробаків, що виробляються з біоокисленням (не теплофільно) та стабілізацією органічного матеріалу завдяки взаємодії між аеробними мікроорганізмами та дощовими хробаками, коли матеріал проходить через кишку дощового хробака.

Сировина для вермікомпосту включає органічні речовини рослинного або тваринного походження, бажано ретельно мацеровані та змішані перед переробкою. Патогенні організми виводяться через 7-60 днів, залежно від використовуваної технології. Системи вермікомпостування залежать від регулярного додавання тонких шарів органічної речовини з інтервалом у 1-3 дні, щоб підтримувати аеробні умови та уникати підвищення температури вище 35 градусів Цельсію (95 градусів за Фаренгейтом), що призведе до знищення дощових черв’яків.

Методи вермикомпостування включають відкриті валки (як правило, протягом 6-12 місяців), кутові клинові системи (як правило, протягом 2-4 місяців), закриті контейнерні системи (як правило, в управлінні протягом 2-4 місяців) та реактори безперервного потоку (як правило, протягом 30-60 днів). Що стосується відкритих валків, одним із показників завершення процесу є те, що черв’яки виходять із компосту, що зазвичай триває 6 місяців у теплих умовах або до 12 місяців у холодному кліматі.

Дощові хробаки фрагментують органічні відходи на тонкоподрібнені матеріали з низьким співвідношенням C:N і високою мікробною активністю. Азот в основному міститься у нітратній формі, а калій і фосфор – у розчинній формі. Для більшості органічних відходів не видно слідів сировини. Обробка підтримується при 70-90% вмісту вологи при температурі, що підтримується в діапазоні 18-30 градусів С (65-86 градусів F) для гарної продуктивності.

Практики виробництва компосту та вермікомпосту повинні бути описані в плані органічної системи оператора (OSP). Сертифікуючі органи можуть дозволити використання компосту, якщо при перегляді OSP та записів вони запевняться, що всі вимоги виконані. Записи виробництва компосту повинні містити типи та джерела всієї сировини. Коли тваринні матеріали використовуються у виробництві компосту, сертифікований оператор повинен вести журнали контролю температури та задокументувати практику, що застосовується для досягнення рівномірних підвищених температур. Записи виробництва вермікомпосту повинні містити тип та джерело всіх вхідних матеріалів.

Коли тваринні матеріали використовуються для виробництва вермікомпосту, сертифікований оператор повинен вести журнал тривалості вермікомпостування з описом практик, що використовуються для досягнення аеробних умов та підтримки достатньої вологи. Сертифікатори, які перевіряють виробництво компосту комерційними операторами, повинні аналогічним чином переглядати методи виробництва та вхідні матеріали.

Сертифіковані оператори також можуть продемонструвати відповідність вимогам до компосту шляхом вимірювання температури, часу, вмісту вологи, хімічного складу та біологічної активності. Ці вимірювання можуть включати випробування вхідних матеріалів та компосту на одну або кілька характеристик, включаючи вхідне та кінцеве співвідношення вуглецю та азоту, стабільність (із використанням співвідношення аміак / нітрат, потреба O2, швидкість дихання СО2 або інші стандартні тести), патогенних організмів або забруднюючих речовин.

Компост,

що містить рослинні та тваринні матеріали, дозволений відповідно до § 205.203 (c) (2). Інші приклади прийнятних методів компостування включають:

  1. Компост, виготовлений із дозволеної сировини (або несинтетичних речовин, що не заборонені в §205.602, або синтетиків, дозволених до використання як поліпшувачі рослин або ґрунту), та 
  2. Компост змішують або забезпечують нагрівання всієї сировини мінімум до 131°F (55°C) протягом мінімум трьох днів. Моніторинг вищезазначених параметрів повинен бути задокументований в OSP відповідно до § 205.203 (c) та перевірений під час інспекції на місці.

Вермікомпост.

Вермікомпостування є прийнятним методом компостування, коли:

  1. Вермікомпост виготовляється з дозволених вхідних матеріалів (або несинтетичних речовин, що не заборонені згідно з §205.602, або синтетиків, дозволених для використання як поліпшувачі для рослин або ґрунту);
  2. Аеробні умови підтримуються шляхом регулярного додавання шарів органічної речовини, перевороту або використання повітряних труб для підтримки вологи на рівні 70-90%; і
  3. Тривалість вермікомпостування є достатньою для отримання готового продукту, який не сприяє забрудненню посівів, ґрунту чи води поживними речовинами, патогенними організмами, важкими металами або залишками заборонених речовин.

Дозволене використання

Компости та вермікомпости, що містять матеріали тваринного походження, які не відповідають прийнятним методам компостування наведеним вище, можуть бути дозволені з урахуванням обмежень, передбачених §205.203 (c)(1), подібно до сирого тваринного гною, за умови, що вся сировина складається з дозволених матеріалів (або несинтетичних речови, що не заборонені в §205.602, або синтетиків, дозволених для використання як поліпшувачі рослин або ґрунту).

Компости та вермікомпости, виготовлені без тваринних матеріалів, не обмежені у використанні, відповідно до положення щодо некомпостованих рослинних матеріалів у §205.203 (c)(3), за умови, що вся сировина складається з дозволених матеріалів (або несинтетичних речовин, не заборонених в §205.602, або синтетиків, дозволених для використання як поліпшувачі рослин або ґрунту).

Компост і вермікомпост в органічному виробництві (no-till)

У цьому епізоді Браян розповідає про виробництво та використання компосту, а також про сівозміну та маркетингові плани.
Розглянуті теми включають:
– Огляд виробництва компосту
– Національна органічна програма та компостування
– Компостна сировина, включаючи мінерали, джерела азоту та вуглецю
– Виробництво та використання вермікомпосту
– Сівозміна
– Маркетинговий план

Додаткові матеріали, включаючи роздаткові матеріали з презентацій Браяна, доступні на https://nofavt.org/resource-library

Джерела:

Положення NOP:

7 CFR § 205.203 Стандарт родючості ґрунту та поживних речовин врожаю.

(c) Виробник повинен управляти рослинними та твариними матеріалам з метою підтримання або поліпшення вмісту органічних речовин у ґрунті таким чином, щоб це не сприяло забрудненню посівів, ґрунту або води рослинними поживними речовинами, патогенними організмами, важкими металами або залишками заборонених речовин. Тваринні та рослинні матеріали включають:

(1) Сирий гній тварин, який потрібно компостувати, якщо це не …

(2) Компостовані рослинні та тваринні матеріали, отримані в процесі, який … 

(3) Некомпостовані рослинні матеріали.

7 CFR § 205.602 Несинтетичні речовини, заборонені до використання в органічному рослинництві.

Довідник програми NOP: Керівництво та інструкції для акредитованих сертифікуючих агентів та сертифікованих операторів

NOP 5006: Перероблений гній для тварин.