Органічні Критичні Контрольні Точки для органічного господарства

Органічні Критичні Контрольні Точки для органічного господарства

План органічного господарства повинен включати ідентифікацію критичних точок, де може виникнути ризик порушення принципів органічного виробництва, а також коригувальні дії для управління цими ризиками.

Органічні критичні контрольні точки

це точки, де забруднення та змішування можуть призвести до втрати органічної цілісності. Залежно від типу експлуатації, прикладами органічних контрольних точок можуть бути органічні та суміжні неорганічні зони, зони прийому та зберігання вхідних речовин та інгредієнтів, обладнання для обробки, що використовується для органічної та неорганічної продукції, прилеглі землі та пов’язані з ними практики землеустрою (наприклад, застосування пестицидів або використання генетично модифікованих культур), а також зони прийому корму та сировини.

Нижче подано загальний план із зазначенням органічних критичних контрольних точок та можливих коригувальних дій для органічного господарства:

1. Місце та Інфраструктура:

 • Критична точка: Можливе забруднення ґрунту або води забороненими речовинами.
 • Коригувальні дії:
  • Проведення аналізу ґрунту перед початком виробництва.
  • Вибір місця господарства з урахуванням історії використання та природних умов.

2. Вибір та Обробка Насіння:

 • Критична точка: Використання недозволених речовин чи конвенційного насіння.
 • Коригувальні дії:
  • Вибір та використання лише сертифікованого органічного посівного матеріалу.
  • Запобігання контакту органічного насіння з забороненими речовинами.
  • Вибір перевірених постачальників

3. Вирощування Рослин:

4. Годівля Тварин:

 • Критична точка: Використання неорганічних компонентів у кормі.
 • Коригувальні дії:
  • Застосування тільки сертифікованих органічних кормів та сировини.
  • Врахування потреб та фізіології тварин для оптимального харчування.

5. Зберігання та Транспортування:

 • Критична точка: Забруднення продукції під час зберігання чи транспортування.
 • Коригувальні дії:
  • Використання чистих контейнерів та умов для запобігання змішуванню і зараженню органічної продукції.
  • Суворий контроль температурних режимів.

6. Маркування та Продаж:

 • Критична точка: Помилкове маркування як органічної продукції.
 • Коригувальні дії:
  • Система контролю та перевірки маркування.
  • Регулярні навчання персоналу щодо правил та вимог органічного виробництва.

7. Документація та Аудити:

 • Критична точка: Недостатня документація та слабка система внутрішнього контролю.
 • Коригувальні дії:
  • Регулярні внутрішні та зовнішні аудити.
  • Оновлення системи документації та впровадження кращих практик.

Цей план повинен бути адаптований до конкретних умов та вимог вашого органічного господарства. Щорічна перевірка та оновлення плану є важливим етапом для забезпечення його ефективності та відповідності змінам у виробництві. Співпраця з органами сертифікації та регулювання важлива для успішного управління органічним господарством.

Photo by Brett Jordan on Unsplash