Органічна кукурудза. Технологія вирощування.

органічна кукурудза технологія вирощування

Органічна кукурудза є однією з найцінніших кормових культур.

Також зерно кукурудзи широко використовують для отримання продуктів харчування людей. З кукурудзи виготовляють понад 500 різних продуктів, наприклад, крупи, борошно, пластівці, крохмаль та інші.

Особливості кукурудзи

Температурні вимоги.

Кукурудза походить із тропіків і є теплолюбною рослиною. 7-10ºС – при цій температурі починає проростати насіння. Для появи сходів сприятливою є температура 9-12ºС. Посів рано навесні в надмірно зволожений грунт призводить до втрати насіння. Заморозки до 3 градусів призводять до пошкодження сходів. Сприятлива для росту температура – 25-30ºС. В Україні органічна кукурудза вирощується у Степу, Поліссі і Лісостепу.

Волога.

Кукурудза має добре розвинену кореневу систему, тому може накопичувати гарну наземну масу навіть у регіонах з недостатнім зволоженням. Для кукурудзи необхідна велика кількість води для отримання гарного врожаю (особливо в фазі цвітіння), але погано реагує на перезволоження грунту, що призводить до зниження урожаю зерна. Вона відносно добре реагує на посуху до фази виходу в трубку.

Світло.

Світлолюбна рослина короткого дня, потребує інтенсивного сонячного освітлення. Надмірно густий посів призводить до зменшення врожайності зерна.

Грунт.

Дуже гарно органічна кукурудза росте на чистих, родючих, пухких грунтах з високим вмістом гумусу. Грунти повинні бути добре забезпечені вологою і поживними речовинами з pH 5,5-7,5. Дуже добре для вирощування підходять чорноземи, темносірі лісові і каштанові грунти. Не підходять заболочені, засолені та грунти з підвищеною кислотністю. Наявність кисню в грунтовому повітрі покращуює проростання насіння і врожайність.

Сівозміна.

Для отримання планового врожаю органічної кукурудзи фермер має розв’язати питання: підтримання чистоти полів, формування оптимальної густоти рослин для збирання, зменшення вилягання рослин.

Кукурудзау найкраще вирощувати після озимої пшениці, гороху, сої, бобів, пасовищ, сидератів. Соняшник і цукрові буряки – не рекоменовані попередники при недостатньому зволоженні. Після кукурудзи на силос і баштанних культур перед фермером постає проблема боротьби з бур’янами агротехнічними засобами. У проса і кукурудзи спільний шкідник – кукурудзяний стебловий метелик, тому просо також не прийнятний попередник. Після кукурудзи гарно висівати ярі культури. Кукурудзу можна використовувати як монокультуру, але це призводить до накопичення характерного шкідника (кукурудзяний стебловий метелик) і бур’янів, тому слід робити однорічні паузи (як мінімум) між посівами.

Підготовка грунту і добрива

Обробіток грунту.

Основний обробіток – лущення і оранка з внесенням органічних добрив восени. Весняний догляд починають боронуванням і вирівнюванням зябу. Проведення весняної обробки грунту має на меті знищення бур’янів і збереження вологи. Важливим у боротьбі з бур’янами є строк передпосівної культивації – інтервал між її проведенням і сівбою повинен бути не більше доби. Наступні обробки грунту залежать від появи бур’янів у посівах органічної кукурудзи, зазвичай це два боронування по сходах і дві культивації.

Добрива.

Кукурудзі необхідна велика кількість азоту та поживних речовин. Система живлення кукурудзи включає основне живлення, яке вносять восени або навесні до посіву. Залежно від культури попередника гній або компостований гній (15-25 т/га) вносять у ґрунт під час його обробки або підготовки насіннєвого ложа. Гній має бути використаний з орагнічних ферм, а також перевірений на залишки в ньому пестицидів, важких металів та інших небезпечних речовин.

Для підвищення врожайності органічної кукурудзи дозволяється внесення мікродобрив і добрив, вироблених на основі гумінових речовин, бактерій, грибів, а також мікродобрив, які дозволені до використання в органічному виробництві. Можна звернути увагу на перелік речовин, які затверджені українським органом по сертифікації “Органік стандарт”: ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНИХ РЕЧОВИН . А в базі даних органічних речовин OMRI можна знайти речовини дозволені в виробництві органічної продукції за стандартами USDA NOP.

Посів органічної кукурудзи

Підготовка насіння.

Кондиційне насіння зі схожістю не нижче 85% (згідно ДСТУ-2240-93, ISTA) необхідно використовувати для посіву. Чистота має бути не менше ніж 98%.

Технологія вирощування органічної кукурудзи потребує використання насіння органічної якості і не допускається насіння отримане шляхом генних модифікацій, тобто повинно бути не ГМО.

Спосіб посіву.

Пунктирний, широкорядний з шириною міжрядь, як правило, 70 см. Глибина висівання залежить від грунту. Насіння загортають на глибину 5-6 см в легких грунтах і біля 4см у важких зволожених грунтах.

Термін посіву. 

Отпимальний час для посіву кукурудзи при прогріванні грунту на глибині загортання насіння до 10-12ºС. Висівати насіння слід в добре оброблений стиглий грунт, як правило це кінець квітня.

Норма висіву. 

В органічному землеробстві це 10-11 насінин на квадратний метр. Норму висіву визначають з урахуванням польової схожості та сили росту насіння, а також страхових надбавок у зв’язку з агро­ технічними заходами, які планують проводити після сходів.

Густоту посіву кукурудзи рекомендовано в залежності від ФАО, кліматичних зон вирощування та особливостей гібриду.

Передпосівну обробку насіння проводять препаратами дозволеними в органічному виробництві. Можна звернути увагу на перелік речовин, які затверджені українським органом по сертифікації “Органік стандарт”: ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНИХ РЕЧОВИН . А в базі даних органічних речовин OMRI можна знайти речовини дозволені в виробництві органічної продукції за стандартами USDA NOP.

Догляд за посівами

Боротьба з бур’янами.

Органічна кукурудза дуже важко реагує на наявність бур’янів в посівах. Для боротьби з бур’янами можна використовувати агротехнічні заходи: сліпе боронування після посіву, культивація в фазі першого листка, боронування або культивація в фазі третього листка, культивація в фазі шостого листка. Саме на цих стадіях важливо боротися з бур’янами, адже саме у цей час кукурудза дуже вразлива під впливом їхньої конкуренції. Для руйнування утворення кірки і знищення проростаючих бур’янів проводять боронування на 4-5-й день після посіву. Пізно посіяна кукурудза швидко розвивається і пригнічує бур’ян.

Боротьба зі шкідниками.

Кукурудзяний стебловий метелик – основний шкідник у посівах куукурудзи. Для боротьби з цим шкідником можуть бути використано мульчування залишків від попереднього врожаю (попередження) та використання наїзника-трихограмми на початку стадії відкладання яєць метелика (пряма дія).

Збирання

Кукурудзу на зерно прибирають на початку його повної стиглості і закінчують через 10-12 днів. Можливо починати прибирання при вологості 30-32% з подальшим очищенням, сушінням до базисної вологості 14%. Прибирати кукурудзу на силос найвигідніше коли вміст сухої речовини у зерні 50-60% (поява “чорної точки”). Кукурудзу на зелений корм починають прибирати при досягненні господарсько корисного врожаю зеленої маси.

Технологічна карта вирощування органічної кукурудзи з використанням органічних препаратів від «БТУ-Центр»:

технологія вирощування органічна кукурудза

Виробництво органічного попкорну в США. Відео

Гео Хонігфорд із Hurricane Flats у Південному Роялтоні, найбільшому виробнику попкорну на схід від Гудзона, описує всі аспекти свого виробництва органічного попкорну. Записано 15 лютого 2015 року в рамках семінару «Урожаї, що надходять» на 33-й щорічній зимовій конференції NOFA-VT у Берлінгтоні, штат Вірджинія.

Джерела:

Органічне землеробство: з досвіду ПП „Агроекологія” Шишацького району Полтавської області [Текст] : практ. рек. / С. С. Антонець, А. С. Антонець, В. М. Писаренко ; за ред. В. М. Писаренка. –  Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 198 с. : табл. –  Бібліогр.: с.195-196.
Swiss-Ukrainian Project «Organic Market Development in Ukraine» Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного ринку в Україні»
Компанія «БТУ-Центр» ― український виробник мікробних і ферментних препаратів  для сільського господарства https://btu-center.com/integr/organic/

https://www.youtube.com/user/TheNOFAVT/about