Методи органічного виробництва

методи органічного виробництва

Зібравши інформацію про вимоги, можливості і основні методи, пов’язані з процесом переходу до органічного виробництва, фермерам необхідно почати вчитися на своєму власному досвіді в своїх фермерських господарствах. Для мінімізації ризиків втрати врожаю сільськогосподарських культур і тварин, а також щоб уникнути надмірного навантаження, фермерам рекомендується впроваджувати методи органічного виробництва покроково і обмежено, за один раз вибираючи конкретні методи і тестуючи їх тільки на обраних ділянках або тваринах.

Однак, які ж методи органічного виробництва слід вибрати для початку?

Здається природним, що фермери почнуть застосовувати методи, які не становлять високого ризику, що вимагають незначних вкладень, невеликого обсягу спеціальних знань і обмеженого обсягу додаткових трудовитрат, а також мають істотний вплив в короткостроковій перспективі.

До прикладів рекомендованих дій відносяться:

Мульчування:

Покриття грунту мертвим рослинними залишками – це нескладний спосіб боротьби з бур’янами і захисту грунту при вирощуванні однорічних культур. Цю практику можна застосовувати в більшості існуючих систем землеробства. Однак основним може бути питання, звідки взяти відповідний рослинний матеріал.

Поєднання культур:

Одночасне вирощування двох однорічних культур, як правило, таких бобових культур, як квасоля, або сидератів, що чергуються рядами з кукурудзою або інший зерновий або овочевою культурою – це поширена практика в органічному землеробстві, спрямована на диверсифікацію виробництва і використання землі з максимальною користю. При поєднанні культур особлива увага повинна приділятися недопущенню конкуренції між культурами за світло, поживні речовини і воду. Для цього потрібне знання схеми вирощування, яка сприятиме зростанню хоча б однієї з культур.

Використання органічних добрив:

Заміна синтетичних хімічних добрив органічними, такими як компост, гумус, мікробіологічні препарати.

Виробництво компосту:

Внесення компосту на поля може мати значний вплив на зростання і врожайність культур. Для того, щоб почати виробництво компосту, фермерам знадобиться достатня кількість рослинних матеріалів і гною, якщо такі є. Якщо таких матеріалів недостатньо, фермерам спочатку доведеться почати їх виробництво в фермерському господарстві шляхом посіву швидкозростаючих бобових рослин, які формують багато біомаси, і включенням в ситему господарства деякої кількості сільськогосподарських тварин для отримання гною, якщо це виявиться доречним. Для ознайомлення з процесом виробництва компосту фермери повинні бути проінструктовані досвідченою людиною. Для правильного виробництва компосту потрібні знання і досвід, а також додаткові затрати праці, але сам процес не вимагає великих вкладень.

Виробництво сидеральних добрив:

Для більшості фермерів практика вирощування рослин сімейства бобових з метою виробництва біомаси та її внесення в ґрунт може бути новою. Проте, ця практика може мати значний вплив на поліпшення родючості грунту. Сидеральні культури можна вирощувати при залишенні ділянки під удосконаленим паром, як сезонних сидератів в сівозміні з іншими культурами або смугами між посадками культур. Для правильного виробництва сидеральних добрив для початку потрібно інформація про відповідні види рослин.

Органічні методи захисту рослин:

Ретельна організація взаємозв’язків рослин та тварин і їх захист з метою запобігання виникнення осередків шкідників і хвороб. Спочатку можна використовувати агентів біологічної боротьби, але захист рослин за допомогою органічних методів найкращим чином забезпечується за допомогою екологічних підходів, які встановлюють рівновагу між шкідником / хижаком.

При тому, що вибір стійких сортів сільськогосподарських культур має першорядне значення, інші методи превентивного захисту включають в себе: вибір часу посіву, яке запобігає виникненню спалахів чисельності шкідників; поліпшення стану грунту з метою протидії грунтовим патогенам; сівозміну культур; створення умов для природних агентів біологічної боротьби, щоб вони боролися зі збудниками хвороб, комахами і бур’янами; використання фізичних бар’єрів для захисту від комах, птахів і тварин; зміна місця існування з метою створення умов для запилювачів і природних ворогів, а також вилов шкідників за допомогою феромонних пасток.

Відповідні насіння і садивний матеріал:

Використання здорового насіння і садивного матеріалу, а також сильних і / або поліпшених сортів, може значно поліпшити виробництво сільськогосподарських культур. Для такої практики може знадобитися інформація про вибір насіння і посадкових матеріалів, включаючи наявність поліпшених сортів і обробок насіння. В цілому, краще використовувати насіння, адаптовані для місцевих умов, через їх пристосованості до цих умов.

Вирощування кормів для тварин в самому фермерському господарстві:

З метою підвищення доступності кормів для домашньої худоби фермери можуть вирощувати трав’янисті і бобові кормові культури навколо інших культур і між ними, або в сівозміні з ними. Оскільки корми для тварин повинні мати органічне походження, проблема з джерелом кормів найкращим чином вирішується вирощуванням кормів в самому фермерському господарстві.

Виробництво органічних продуктів базується на екологічно чистих і стало-здатних методах, які спрямовані на підтримку природних процесів, збереження родючості ґрунту та здоров’я тварин. Ось деякі ключові методи, які використовуються для виробництва органічних продуктів:

Органічний обробітку грунту:

Використання механічних методів обробітку ґрунту та мінімальне використання машин.

Збереження води та енергії:

Використання методів збереження води, таких як системи крапельного зрошення та енергоефективних технологій.

Органічні маркування та сертифікація:

Дотримання стандартів органічного виробництва та отримання сертифікації від визнаного органу.

Ці методи підкреслюють природно-зорієнтований підхід та ставлення до екосистем та здоров’я споживачів. Виробництво органічних продуктів ґрунтується на утриманні балансу між сільськогосподарською продукцією та збереженням навколишнього середовища.

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Принципи і методи органічного виробництва. Відео.

Джерело:

Навчальний посібник з органічного сільського господарства від ФАО ООН