Оператор групи виробників, нагляд за сертифікаційною діяльністю та оцінка іноземних систем оцінки відповідності. SOE розділи N/I/J.

Оператор групи виробників, нагляд за сертифікаційною діяльністю та оцінка іноземних систем оцінки відповідності

Оператор групи виробників, нагляд за сертифікаційною діяльністю та оцінка іноземних систем оцінки відповідності

У цій статті розглядаються нормативні зміни в трьох розділах Остаточного правила SOE:

 • Оператор групи виробників
 • Нагляд за сертифікаційною діяльністю
 • Прийняття іноземних систем оцінки відповідності

Ключові питання

 • Що потрібно, щоб мати право на сертифікацію групи виробників за єдиним органічним сертифікатом?
 • Як Остаточне правило SOE захищає цілісність імпортованих продуктів?
 • Які зміни вносить Остаточне правило SOE щодо сертифікаційної діяльності в інших країнах?

З чого почати?

Прочитайте про Остаточне правило Посилення Органічного Забезпечення SOE. Український переклад Остаточного правила Посилення SOE
Завантажте Пояснювальну таблицю.

Вступ

Розумний нагляд за глобальним постачанням органічної продукції захищає органічну цілісність. На додаток до імпортного сертифікату NOP, Остаточне правило SOE запроваджує кілька механізмів, які гарантують цілісність імпортованих продуктів. Правило SOE уточнює повноваження Міністерства сільського господарства США контролювати діяльність окремих служб сертифікації в інших країнах. Правило SOE визначає, як Міністерство сільського господарства США визначає, чи органічний стандарт іншої країни еквівалентний органічному стандарту Міністерства сільського господарства США, що дозволяє продавати органічні продукти цієї країни в Сполучених Штатах.

Визначені терміни

Перегляньте наступні ключові визначення:

Оператор групи виробників

Група окремих фермерів, які колективно сертифіковані за одним органічним сертифікатом.

Член групи виробників

Один фермер у групі виробників.

Виробничі підрозділи групи виробників

Сукупність членів однієї території, які виробляють той самий товар. Група виробників може мати кілька виробничих одиниць або лише одну.

Система внутрішнього контролю (ICS)

Система управління якістю, яка встановлює та керує переглядом, моніторингом, навчанням та інспектуванням оператора групи виробників, а також закупівлею та розподілом спільного виробництва та обробки вхідних ресурсів і ресурсів, щоб підтримувати відповідність до органічних правил USDA.

Відносини в групі виробників

Кожен член групи виробників є одним фермером і всі члени групи виробників спільно працюють в одній групі виробників. Якщо кілька фермерів мають спільну географічну близькість, продукти та практику, вони можуть сформувати виробничу одиницю. Ці підрозділи та члени утворюють групу виробників, яка має один органічний сертифікат і один План органічної системи OSP. Вони працюють у цій групі виробників, і продукція кожного має продаватися через цю групу. Вони не можуть індивідуально продавати свою продукцію, оскільки сертифікація поширюється на роботу групи виробників, а не на окремих фермерів. Це важливо, оскільки в усьому світі є мільйони виробників, і вони вирощують зернові культури як частина тисяч груп виробників.

Сертифікація груп виробників

Оператор кожної групи виробників повинен бути організований як одна особа. Закон про виробництво органічних харчових продуктів (OFPA) називає цю вимогу «нормативною вимогою для сертифікації». Особа також визначається як корпорація, товариство або асоціація.

Кожен оператор повинен мати План органічної системи OSP і кожна група виробників має один OSP. OSP описує систему внутрішнього контролю (ICS) і те, як вона працюватиме, щоб допомогти з наглядом за операторами та дотриманням органічних правил. Це також допомагає сертифікаторам, оскільки вони використовуватимуть OSP для розуміння ICS для належного проведення аудиту групи виробників.

Під час інспектування групи виробників сертифікатори повинні виконувати такі дії:

 • Спостерігати та оцінювати інспекції членів групи (згідно ICS).
 • Перевіряти мінімальну кількість учасників. (Додаткову інформацію дивіться у Пояснювальній таблиці.)
 • Перевірити виробничі приміщення

Команда ICS несе пряму відповідальність за відповідність групи виробників органічним нормам. Команда навчає, інспектує та контролює членів групи виробників і контролює їх дотримання. Сертифікатор, в свою чергу, переглядає ICS і визначає здатність ICS забезпечити відповідність нормативним актам.

Ця система важлива, оскільки вона служить першою лінією захисту від шахрайства. ICS — це як група людей, так і група політик, які разом утворюють систему управління якістю для нагляду за виробничою групою.

Незважаючи на те, що групи виробників можуть бути складними групами органічних операторів, Остаточне правило SOE допомагає пояснити, як оператори та сертифікатори застосовують органічні правила до діяльності груп виробників.

Супутні офіси

Остаточне правило SOE також визначає вимоги до сертифікаторів щодо повідомлення про зміни NOP, пов’язані з новими супутніми офісами.

Нові «супутні офіси»

Сертифікатори повинні повідомити NOP протягом 90 днів, коли вони відкривають новий офіс сертифікації, також відомий як «супутній офіс», і повинні повідомити NOP інформацію про його місцезнаходження, діяльність і персонал.

Оцінка іноземних систем оцінки відповідності

Це новий розділ органічного регламенту. Остаточне правило SOE визначає, як оцінювати органічні продукти, вироблені за кордоном. Згідно з правилами, органічні продукти можна продавати в Сполучених Штатах, якщо вони сертифіковані як органічні USDA або якщо продукти сертифіковані згідно з органічним стандартом іншого уряду, який визначено як еквівалентний органічному USDA.

Еквівалентність означає, що інший органічний стандарт настільки схожий на органічний USDA, що вважається взаємозамінним. Це не означає, що стандарти ідентичні.

Уряд може вимагати визначення того, чи його органічний стандарт технічно еквівалентний органічному стандарту USDA. Уряд має надати всю інформацію, необхідну для оцінки технічної еквівалентності.

Угода про еквівалентність може бути припиненою, якщо:

 • Органічний стандарт іншої країни більше не еквівалентний органічному стандарту USDA.
 • Система нагляду та правозастосування більше не схожа на систему USDA.
 • Можливість забезпечити дотримання стандарту не забезпечує цілісності.

Джерела:

https://usda.blackboard.com/bbcswebdav/courses/NOP-999/HTML/pages/NOP-350/HTML/pages/Lesson09.html

USDA National Organic Program, SOE_Primer-Producer-Groups-Satellite-Offices-Equivalency.docx

USDA National Organic Program, Strengthening Organic Enforcement, Section I. Oversight of Certification Activities

USDA National Organic Program, Strengthening Organic Enforcement, Section J. Accepting Foreign Conformity Assessment Systems

USDA National Organic Program, Strengthening Organic Enforcement, Section N. Producer Group Operations

USDA National Organic Program, 7 CFR Part 205 National Organic Program.

USDA National Organic Program, 7 CFR §205.2 Terms defined.

Visit the NOP Organic Training page.

Visit the NOP home page.

Photo by Nuril Fikriyah on Unsplash