Посилення Органічного Забезпечення SOE

Остаточне правило Посилення Органічного Забезпечення SOE (Strengthening Organic Enforcement)

зменшує шахрайство на ринку органічної продукції; посилює нагляд за органічними виробниками, обробниками та сертифікаторами; і покращує механізми примусового виконання USDA. Міністерство сільського господарства США використовувало коментарі громадськості, щоб уточнити це остаточне правило та максимізувати користь для органічної промисловості.

Цей нормативний акт вносить поправки до нормативних актів Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів (USDA) з метою посилення нагляду за виробництвом, обробкою та продажем органічних сільськогосподарських продуктів. Поправки захищають цілісність ланцюга постачання органічної продукції та зміцнюють довіру споживачів і промисловості до органічної етикетки USDA шляхом зміцнення систем контролю органічної продукції, покращення відстеження від ферми до ринку та забезпечення надійного виконання норм органічної продукції USDA.

Теми, які розглядаються в цій нормі, включають: застосування нормативного акту і винятки з органічної сертифікації; Імпортні сертифікати Національної органічної програми; ведення обліку та відстеження продукції; кваліфікація та навчання персоналу сертифікуючого агента; стандартизовані органічні сертифікати; неанонсовані інспекції сертифікованих операторів на місці; нагляд за сертифікаційною діяльністю; оцінка відповідності іноземних систем органічної сертифікації; сертифікація діяльності групи виробників; маркування нероздрібної (гуртової) тари; щорічні вимоги до оновлення для сертифікованих операторів; процеси відповідності та апеляції; та обчислення органічного вмісту багатокомпонентних продуктів.

Навіщо потрібне Посилення Органічного Забезпечення SOE?

Ланцюжки поставок органічних продуктів стають дедалі складнішими, що знижує прозорість ринку та призводить до задокументованих випадків шахрайства з органічними продуктами.

На кого впливає SOE?

 • Сертифікаційні агенти, акредитовані USDA
 • Органічні інспектори
 • Виробники
 • Переробники
 • Брокери, трейдери, експортери та імпортери, які не сертифіковані як органічні

Що робить SOE?

 • Остаточне правило Посилення Органічного Забезпечення SOE захищає органічну цілісність і зміцнює довіру споживачів до органічної етикетки USDA.
 • Остаточне правило SOE: зменшує кількість несертифікованих організацій у ланцюжку постачання органічної продукції.
 • Вимагає використання електронних імпортних сертифікатів.
 • Посилює ведення записів і відстежуваність ланцюга поставок.
 • Уточнює повноваження AMS щодо нагляду та контролю за торгівлею органічною продукцією.
 • Посилює нагляд за акредитованими сертифікуючими агентами.

Історія SOE

Пропозиція правила

 • SOE реалізує три положення законопроекту про фермерське господарство 2018 року.
 • SOE реалізує багато рекомендацій NOSB
 • Опубліковано як запропоноване правило в жовтні 2020 року.

Громадські обговорення

 • 60-денний період громадського обговорення.
 • Отримано 1525 коментарів.

Остаточне правило

 • Політику оновлено на основі коментарів громадськості.
 • Остаточне правило опубліковано в січні 2023 року.

Примусове виконання

 • Термін реалізації 14 місяців.

Коли органічні оператори повинні відповідати правилу?

Органічні оператори, агенти з сертифікації та інші зацікавлені сторони органічного виробництва, яких стосується це правило, матимуть один рік із дати набрання чинності правилом (19.01.2023), щоб впровадити зміни.

Яку користь SOE приносить в органічну галузь?

 • Більш ефективні інструменти та процеси, які допомагають забезпечити відповідність.
 • Надійне та послідовне дотримання органічних правил.
 • Покращене відстеження від ферми до ринку.
 • Сильна довіра споживачів і фермерів до етикетки органічної продукції.
 • Рівні умови для органічних ферм і підприємств.

SOE виконує положення законопроекту про фермерське господарство 2018 року

Зменшує типи несертифікованих організацій у ланцюжку постачання органічної продукції, які працюють без нагляду Міністерства сільського господарства США, включаючи імпортерів, трейдерів і певних брокерів органічних продуктів.

Вимагає використання імпортних сертифікатів NOP для всіх органічних продуктів, що прибувають до Сполучених Штатів, розширюючи використання сертифікатів, які вже використовуються, і покращує нагляд і відстежуваність імпортованих органічних продуктів.

Уточнює повноваження NOP щодо нагляду за сертифікаційною діяльністю, включаючи вимогу до сертифікаційних агентів повідомляти NOP про відкриття нового офісу.

SOE використовує найкращі практики та рекомендації NOSB, які сприяють подальшому зміцненню органічних правил та запобігання шахрайству

Вимагає від сертифікованих операторів розробити та впровадити вдосконалені процедури ведення записів і запобігання органічному шахрайству, проводити аудити відстеження ланцюга постачання та розробити процеси обміну інформацією.

Вимагає, щоб контейнери для нероздрібної торгівлі, які використовуються для транспортування або зберігання органічних продуктів, були органічно марковані та простежувалися до записів, які можна перевірити.

Уточнює, як сертифіковані оператори можуть вносити зміни до свого плану органічної системи (OSP), зменшуючи навантаження на документи для операцій та агентів із сертифікації.

Роз’яснює, як розрахувати відсоток органічних інгредієнтів у багатокомпонентному продукті, сприяючи послідовному тлумаченню та застосуванню правил.

Вимагає від сертифікуючих агентів видавати стандартизовані сертифікати, створені в органічній базі даних USDA (OID), що спрощує перевірку дійсних сертифікатів органічних операторів.

Встановлює конкретні вимоги до кваліфікації та навчання для персоналу сертифікаційних агентів, включаючи інспекторів та сертифікаторів.

Вимагає, щоб агенти з сертифікації проводили неоголошені інспекції щонайменше 5% своїх сертифікованих операторів, проводили аудит масового балансу під час щорічних інспекцій на місці та перевіряли можливість відстеження до попереднього сертифікованого оператора в ланцюзі поставок під час інспекцій.

Встановлює вимоги до сертифікації для діяльності груп виробників, які забезпечують узгоджені, обов’язкові стандарти та дотримання органічних правил.

Уточнює умови та вимоги для визначення еквівалентності з органічними програмами іноземних урядів.

Уточнює, що NOP може ініціювати примусові дії до несертифікованих операторів.

Уточнює процес оскарження NOP і використання медіації як альтернативного вирішення спору.

Контакна особа

Jennifer Tucker, Ph.D., Deputy Administrator, National Organic Program. Telephone: 202-720-3252. Email: Jennifer.Tucker@usda.gov

Відповідні заходи

Джерела:

Остаточне правило Посилення Органічного Забезпечення (SOE – Strengthening Organic Enforcement)

Press Release

Organic Insider: New SOE Final Rule Core Course

Side-by-Side Comparison (pdf) (порівняльна таблиця попередніх вимог з Остаточним правилом SOE)

SOE Fact Sheet (pdf)

Electronic Organic Import Certificate

SOE Final Rule Primers (pdf)

Proposed Rule

Proposed Rule Historical Documents

Photo by Kenny Eliason on Unsplash