USDA NOP Органічні норми США: Моніторинг та виконання

USDA NOP Органічні норми США: Моніторинг та виконання

Органічні норми USDA NOP: Моніторинг та виконання

Органічне маркування USDA – це ознака того що ви купуєте насправді органічний продукт. Органічна чесність стосується того, наскільки добре оператор дотримувався органічних норм для виробництва продукту. Перш за все важливо зрозуміти процес сертифікації та стандарти, яких повинні дотримуватися всі органічні господарства та бізнес, і як контролюється та застосовується органічне маркування USDA.

USDA забезпечує чесність органічних продуктів USDA у США за допомогою ряду різних законів та правил.

У 1990 році Закон про виробництво органічних харчових продуктів встановив Національну Програму Органічних Продуктів USDA NOP, як “органічну програму сертифікації для виробників та переробників сільськогосподарської продукції, що використовують органічні методи”. Цей акт викладав послідовні національні стандарти на органічно вироблену сільськогосподарську продукцію.

Органічні норми USDA є частиною 205 Кодексу федеральних правил США (7 CFR 205). Нормативні правила USDA включають стандарти виробництва органічних культур та тваринництва, стандарти поводження з органічними товарами та вимоги до сертифікації органічних операторів.

Нижче показано організації, які беруть участь у встановленні цих стандартів, а також те, як сертифікатори перевіряють та підтверджують, що органічні оператори дотримуються цих норм.

USDA AMS

Національна Маркетиногова Служба Національної Органічної Програми (AMS-NOP) встановлює та застосовує органічні правила, а також акредитує та здійснює контроль за сертифікуючими органами, які сертифікують органічних операторів.

Національна рада з органічних стандартів (NOSB)

Це добровільна дорадча рада громадян, яка призначається Секретарем.

Правління NOSB виконує наступні дії:

– Рекомендує речовини, які пропонується дозволити або заборонити в органічному сільському господарстві.
– Консультує USDA щодо стандартів органічного виробництва та поводження з ними.
– Проводить громадські засідання, де отримує письмові та усні публічні зауваження та голосує за пропозиції комітетів.

Сертифікатори

Акредитовані сертифікатори виконують наступне:

– Оцінка заявки на сертифікацію від фермерських господарств, переробників та інших органічних підприємств.
– Перегляд та затвердження Плану органічної системи для кожного органічного оператора.
– Проводять перевірки органічних операторів та відбирають зразки для аналізу на залишки заборонених речовин.
– Затверджують використання органічного маркування на продукції, що відповідає органічним нормам USDA.
– Застосовують органічні норми USDA для виявлення відповідності органічним правилам USDA. Сертифікатори видають Повідомлення про Невідповідність (Notice of Noncompliance), Повідомлення про Відмову (Notice of Denials), а також призупиняють та / або скасовують сертифікацію операторів.

Сертифіковані органічні оператори

Сертифіковані фермери, переробники та обробники повинні робити наступне:

– Подати заявку на органічну сертифікацію, надавши План органічної системи сертифікатору, який має акредитацію USDA.
– Проходити щорічні інспекції, які можуть бути оголошені або неоголошені.
– Виробляти та переробляти сільськогосподарську продукцію, як описано у затвердженому Плані органічної системи, підтримувати та оновлювати план.
– Обмежувати використання органічного маркування лише сертифікованими органічними продуктами.

Органічні стандарти та правила

Національна рада з органічних стандартів консультує USDA щодо органічних стандартів. Національна Органічна Програма USDA встановлює та застосовує органічні правила.

USDA розробляє стандарти виробництва сільськогосподарських культур, дикорослих культур та худоби, а також стандарти для органічного поводження та переробки продуктів харчування. Ці стандарти можна знайти в органічних нормах USDA та в Посібнику Національної Органічної Програми (National Organic Program Handbook).

Положення публікуються у Федеральному реєстрі: Глава 7 Кодексу федеральних положень, розділ 205.
Посібник публікується на веб-сайті USDA і містить вказівки, інструкції та рекомендації щодо таких тем, як компост та випас худоби. Також на нашому сайті є Довідник NOP перекладений українською мовою.

Існують конкретні правила та норми для кожного типу органічної сертифікації, про яку ви дізналися зі статті Плани органічної системи: вступ. Коли оператори дотримуються цих правил і норм, вони виробляють органічну продукцію. Однак деякі продукти не продаються окремо, а додаються до інших, як інгредієнти. Для будь-якого продукту, маркованого як органічний, всі сільськогосподарські інгредієнти повинні бути органічними (за винятком кількох припусків для другорядних інгредієнтів, комерційно не доступних як органічні). Це дозволяє продуктам містити деякі несільськогосподарські інгредієнти (наприклад, лимонну кислоту, натрію гідрокарбонат). Однак, щоб використовував орагнгічне маркування, продукт повинен містити не менше 95% органічних інгредієнтів. Продукти, які відповідають цим критеріям, можуть бути позначені як “органічні” та використовувати органічну етикетку USDA.

Пояснення органічного маркування:

Органічні продукти маркуються відповідно до процентного вмісту органічних компонентів.

100% органічне

дозволено органічне маркування. 100% сертифіковані органічні компоненти та засоби переробки. Без ГМО. Усі інгредієнти відповідають Національному переліку дозволених та заборонених речовин. Потрібна сертифікація.

Органічне

дозволено органічне маркування. 95% сертифіковані органічні інгредієнти. Без ГМО. Неорганічні інгредієнти відповідають Національному переліку. Потрібна сертифікація.

Зроблено з органічних інгредієнтів

органічне маркування заборонено. Потрібно вказати, які інгредієнти є органічними.

Більше про органічне маркування: Organic Labeling USDA NOP

Органічна етикетка USDA NOP Organic seal

Органічна сертифікація USDA NOP

Дозволені та заборонені речовини

Взагалі синтетичні речовини заборонені в органічних продуктах, якщо спеціально не дозволені, тоді як природні речовини дозволені, якщо спеціально не заборонені. Національний перелік дозволених і заборонених речовин, який також називається Національним списком, визначає речовини, які можуть і не можуть використовуватися в органічному виробництві та поводженні з ними. Він має окремі секції для сільськогосподарських культур, тваринництва та переробки.

Для отримання додаткової інформації та перегляду Національного списку відвідайте USDA: https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/national-list

Виключені методи (генетично модифіковані організми)

Органічну етикетку не можна використовувати на продуктах, виготовлених з використанням виключених методів виробництва.

Органічні продукти повинні вироблятися без використання будь-якого з переліченого:

– Будь-який метод генетичного модифікування організмів або впливу на їх ріст та розвиток будь-якими способами, які неможливі в природних умовах чи процесах і не вважаються сумісними з органічним виробництвом.
– Іонізуюче випромінювання.
– Шлам стічних вод, визначений як твердий, напівтвердий або рідкий залишок, що утворюється під час очищення побутових стічних вод на очисних спорудах.

Моніторинг та виконання органічних норм USDA NOP

Якщо розслідування показує, що сертифікований оператор не відповідає органічним нормам, сертифікація оператора може бути призупинена або відкликана. Призупинені або відкликані оператори не можуть продавати або представляти свою продукцію в якості органічної.

Ви можете знайти перелік призупинених або відкликаних операторів в Базі даних USDA NOP.
Навмисне порушення регламенту може призвести до цивільних покарань. Цивільно-правові стягнення – це штрафи, які можуть стягуватися як з сертифікованих, так і несертифікованих операторів.

Подання скарги

У цій статті ви дізналися про норми, які допомагають захистити чесність органічних продуктів USDA у США. Хоча сертифікатори підтверджують, що органічні оператори дотримуються цих норм, USDA також приймає скарги громадськості на операторів. Нижче описано, що потрібно для подання скарги на органічну діяльність, якщо ви вважаєте, що вона не відповідає органічним нормам USDA.

Надання детальної інформації зі скаргою допомагає AMS-NOP проводити розслідування скарг та змушувати примусово виконувати їх.
Скарга повинна містити наступну інформацію, якщо це доречно:

На кого подано скаргу?

– Прізвище та контактні дані для фермерського господарства чи бізнесу, які, на вашу думку, порушують органічні норми USDA.
– Найменування сертифікуючого агента, якщо воно є, і стосується скарги.

Які докази є стосовно скарги?

– Етикетки товарів
– Фотографії фермерського господарства або операцій по обробці
– вибіркові результати

Коли і де відбулося порушення?

– Дата та час порушення
– Місце, де воно сталося

Дізнайтеся більше про дотримання органічної норми USDA, відвідавши сторінку Як подати скаргу

Допоможіть захистити органічну чесність! Подайте скаргу електронною поштою на адресу: NOPCompliance@ams.usda.gov

Ресурси:

USDA AMS NOP. Органічні норми.

USDA AMS NOP. Організація примусового виконання.

USDA AMS NOP. Національна рада органічних стандартів.

Національна органічна програма, 7 C.F.R. § 205 (2018).