5006 NOP Перероблений тваринний гній у органічному рослинництві

5006 NOP Перероблений тваринний гній у органічному рослинництві

Керівництво 5006 NOP пояснює політику використання термічно переробленого тваринного гною у рослинництві, сертифікованому як органічне згідно з Національною органічною програмою (USDA NOP). Ця політика не замінює вимог інших законів. Однак письмові процедури та записи, підготовлені операторами для задоволення вимог NOP, можуть бути такими ж, як ті, що підготовлені для задоволення інших нормативних вимог.

Це керівництво 5006 NOP поширюється на всіх виробників органічних рослин. Це керівництво не поширюється на компостні чаї та інші продукти, які можуть містити сирий або компостований гній.

Норми NOP вимагають застосовувати сирий тваринний гній принаймні за 90 днів до збору врожаю для культур, їстівні частини яких не контактують з грунтом, і принаймні за 120 днів до збору врожаю, їстівні частини яких стикаються з ґрунтом. Однак, хоча нормативні акти не встановлюють однакових обмежень щодо правильно компостованого гною, правила не стосуються термічно оброблених продуктів тваринного гною та їх належного використання в органічному виробництві. У минулому NOP було визначено, що перероблений гній, оскільки він не був компостований відповідно до норм NOP, потраплятиме до категорії некомпонованих гнійних продуктів з метою визначення будь-яких обмежень, які слід застосовувати до їх використання в органічному виробництві.

На своєму засіданні у вересні 2006р. Національна рада з органічних стандартів (NOSB) зробила рекомендацію щодо використання переробленого тваринного гною в органічному землеробстві. У своїй рекомендації NOSB зазначив, що коли гній тварин обробляють до певної температури протягом певного періоду часу, а потім сушать до дуже низького рівня вологи, отриманий продукт повинен відповідати вимогам щодо зниження патогенних мікроорганізмів, накладеним на компост у правилах NOP. Тому NOSB рекомендував, щоб NOP видавав вказівки щодо того, що перероблені гнійні продукти, що відповідають встановленим мінімальним вимогам часу, температури та вологи, або перероблені гнійні продукти, які мають такий самий рівень зниження патогенних мікроорганізмів, як і процес компостування, повинні бути дозволені для використовувати без обмеження часу перед збиранням врожаю.

Переглядаючи рекомендацію NOSB, представники NOP зустрічалися з виробниками продуктів переробки гною та розглядали обладнання, що використовується для виробництва цієї продукції. Також представники NOP зустрілися з представниками Інституту перегляду органічних матеріалів (OMRI), щоб обговорити сучасну практику використання цих продуктів у органічному сільськогосподарському виробництві. Крім того, було розглянуто Рекомендацію робочої групи з питань компосту від 18 квітня 2002 року.

Після завершення перегляду рекомендації, звіту робочої групи, супровідної документації, оглядів ділянок та галузевих консультацій, NOP приймає рекомендацію NOSB щодо зняття тимчасових обмежень, що раніше застосовувались до продуктів переробленого гною, та було дозволено необмежене використання продуктів переробленого гною, коли вони готуються відповідно до вказівок у цьому документі. Однак, NOSB розмістив більш обмежувальну анотацію щодо використання переробленого гною, вимагаючи, щоб післяпосадкові внесення застосовувались під поверхнею грунту. Огляд звіту робочої групи показав, що такі обмеження не є необхідними, тому це додаткове обмеження не було враховане в цьому документі.

Рекомендація NOSB визначала мінімальну температуру для гною, яка повинна утримуватися принаймні одну годину, не встановлюючи мінімальний час для безперервних потокових процесів. Консультуючись з OMRI, було виявлено, що досягнення принаймні 165 градусів за Цельсієм у процесі безперервного потоку дозволить досягти необхідного зниження патогенів, тому цей варіант було додано до критеріїв прийнятного процесу.

Нарешті, NOSB рекомендував негативний тест переробленого гною на наявність сальмонели та фекальних організмів. Розглядаючи цей елемент рекомендації, ні виробники продуктів, ні OMRI не визнали це практичною вимогою, але погодились з тим, що дуже низький рівень патогенних мікроорганізмів може бути досягнутий за встановленим процесом. Тому, розробляючи цю політику щодо переробленого гною, NOP було використано дуже низький показник вмісту мікробів, що відповідає сучасній галузевій практиці.

Перероблений гній можна використовувати як доповнення до програми підвищення родючості ґрунту без певного інтервалу між внесенням та збиранням врожаю. Як завжди, від виробників очікується, що вони дотримуватимуться всіх вимог норм NOP щодо якості ґрунту, включаючи забезпечення ґрунту та вдосконалення та підтримання належного управління.

Оброблені гнійні продукти необхідно обробляти таким чином, щоб усі порції продукту, не викликаючи горіння, досягали мінімальної температури – 150°F (66°C) протягом принаймні однієї години або 165°F (74°C) і сушать до максимального рівня вологи 12%; або може бути використаний еквівалентний процес нагрівання та сушіння. При визначенні прийнятності еквівалентного процесу перероблені гнійні продукти не повинні містити більше 1х103 (1000) MPN (найбільш вірогідне число) фекальних коліформ на грам переробленого відібраного гною і не містити більше 3MPN сальмонели на 4-грамовий зразок переробленого гною.

Небезпечний компост і як його уникнути

У відео пояснюється як правильно готувати компост.

Список літератури:

Положення NOP (із змінами, внесеними на сьогодні)
7 CFR § 205.203 Soil fertility and crop nutrient management practice standard (7 CFR § 205.203 Стандарт родючості ґрунту та поживних речовин врожаю.)

Рекомендації NOSB

April 2002, Crops Committee Compost Tea Task Force Final Report (Квітень 2002 р., Підсумковий звіт Комітету з питань рослинництва)September 13, 2006. Crops Committee, Recommendation for Guidance for Use of Compost, Vermicompost, Processed Manure, and Compost teas (13 вересня 2006 р. Комітет з сільськогосподарських культур. Рекомендація щодо настанов щодо використання компосту, вермікомпосту, обробленого гною та компосту)

Джерело:

https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/5006.pdf