Керівництво 5029 NOP. Насіння, саджанці та посадковий матеріал у органічному рослинництві.

Керівництво 5029 NOP. Насіння, саджанці та посадковий матеріал у органічному рослинництві.

Керівництво 5029 NOP

описує практики для сертифікованих операторів, щоб продемонструвати активні зусилля щодо закупівлі всього органічного насіння, однорічних саджанців та посадкового матеріалу на підтримку плану органічної системи (OSP). Це керівництво роз’яснює поняття “еквівалентний сорт”, а також описує критерії форми, якості або кількості, яким необхідно відповідати, перш ніж насіння або посадковий матеріал можуть бути віднесені до категорії комерційно недоступних як органічні. 

Ці вказівки стосуються всіх сертифікаційних органів Національної органічної програми (NOP), сертифікованих та звільнених виробників органічної продукції, а також постачальників насіння, однорічних саджанців та посадкового матеріалу.

Норми USDA, передбачені §7 CFR § 205.204, вимагають, щоб виробники органічних продуктів використовували органічне насіння, однорічні саджанці та посадковий матеріал. Положення дозволяють виробникам використовувати неорганічне насіння та посадковий матеріал, коли еквівалентні органічні сорти не є у продажу.

У серпні 2005 р. та листопаді 2008 р. Національна рада з органічних стандартів (NOSB) надала рекомендації, які окреслювали конкретні концепції та процедури визначення комерційної доступності органічного насіння та посадкового матеріалу. Ці рекомендації також визначали обов’язки НОП, сертифікаційних агентів та операторів з просування та пошуку органічного насіння та посадкового матеріалу та наголошували, що використання органічного насіння є основною частиною підтримки здорової, життєздатної галузі органічного насіння. Громадськость підтримала ці цілі на засіданнях NOSB. Керівництво 5029 NOP відображає поточне мислення NOP щодо цієї теми.

Виробники повинні розробляти та дотримуватись процедур закупівлі органічного насіння, однорічних саджанців та посадкового матеріалу та вести адекватні записи, що свідчать про цю практику в їхньому Плані органічної системи (OSP). Виробники також повинні надати чітку документацію щодо кожного з  матеріалів, що використовуються під час рослинництва (як це вимагається в § 205.201 (a) (2)). Сертифікуючі агенти повинні щорічно оцінювати процедури та документацію сертифікованих операторів, щодо ждерел де вони беруть насіння, однорічні саджанці та посадковий матеріал. Кожне з цих понять більш докладно описано нижче.

1. Джерело насіння, однорічних саджанців та посадкового фонду

1.1 Сертифіковані оператори повинні використовувати органічне насіння, однорічні саджанці та посадковий матеріал відповідно до вимог § 205.204.

1.2 Сертифіковані оператори можуть використовувати неорганічне насіння та посадковий матеріал лише за умови, що еквівалентні органічно вироблені сорти органічного насіння та посадкового матеріалу не є у продажу.

a. Комерційна доступність визначена у §205.2 і стосується здатності отримувати виробничі ресурси, в даному випадку насіннєвий або посадковий матеріал, у відповідній формі, якості або кількості для виконання основної функції в органічному виробництві. Для цілей цього винятку «еквівалентний сорт» – це сорт того самого «типу» (наприклад, різні типи салату) або має подібні агрономічні або маркетингові характеристики, необхідні для задоволення специфічних вимог оператора. Ці характеристики можуть включати, але не обмежуються: кількість днів до збору врожаю; кольоровий, ароматичний, хімічний або поживний профілі сорту врожаю; урожайність; регіональна адаптація, стійкість до хвороб та шкідників або корисність рослини в сівозміні.

b. Ціна не може бути критерієм для визначення комерційної доступності.

1.3 Наступні пункти можуть бути прийнятними, щоб виправдати використання неорганічного насіння та посадкового матеріалу як недоступних у продажу. Це повинно бути описано оператором в OSP відповідно до § 205.201 (a) (2) та затверджено сертифікаційним агентом.

a. Щодо форми: Приклади форм можуть включати, але не обмежуються цим, протруєне або непротруєне насіння або посадковий матеріал, використання гранульованого насіння або використання голих коренеплодів чи рослин з контейнерів.

b. Щодо якості: Приклади можуть включати, але не обмежуються цим, швидкість проростання насіння, наявність насіння бур’янів у насіннєвій суміші, термін придатності та стабільність насіння, і стійкість до хвороб та шкідників.

c. Щодо кількості: Виробники можуть надати докази того, що кількості відсутні в достатньо великих або малих кількостях, враховуючи масштаб оператора.

1.4 Для сертифікованих операторів з виробництва їстівних паростків не існує винятку з вимог використання органічного насіння, як зазначено у § 205.204 (a) (1).

1.5 Сертифіковані оператори можуть використовувати неорганічні однорічні саджанці для отримання органічного врожаю лише тоді, коли Адміністратор AMS надав тимчасовий дозвіл відповідно до § 205.290 (a) (2) через екстремальну погоду або зрив бізнесу поза контроль виробника (§ 205.204 (а) (3)).

1.6 Використання неорганічного посадкового матеріалу для виробництва органічних культур залежить від комерційної доступності відповідно до § 205.204 (a) (1). Якщо посадковий матеріал походить з неорганічного джерела і використовується для виробництва багаторічних культур, то цей посадковий матеріал може бути проданий, позначений або представлений як органічний посадковий матеріал після 12 місяців органічного контролю (§ 205.204 (a) (4)).

2. Ведення обліку для виробників органічної продукції

2.1 Органічні виробники повинні вести такі записи:

a. Перелік усього насіннєвого та посадкового матеріалу із зазначенням будь-якого неорганічного насіння та запасів, що використовуються, та обґрунтування їх використання, включаючи відсутність рівноцінних сорту, форми, якості чи кількості. Записи, що описують випробування органічного насіння та посадкового матеріалу в господарстві, можуть бути використані для демонстрації відсутності еквівалентних сортів для конкретних умов місцевості.

b. Методи пошуку та заготівлі, що використовуються для отримання органічних сортів насіння та посадкового матеріалу, включаючи:

 – Докази зусиль, зроблених для отримання органічного насіння, включаючи документацію про контакт з трьома або більше джерелами насінницького або посадкового матеріалу для встановлення наявності еквівалентного органічного насіння або посадкового матеріалу. Джерела повинні включати компанії, які пропонують органічне насіння та посадковий матеріал.

 – Записи можуть містити, але не обмежуючись ними: листи, факси, електронну кореспонденцію та телефонні журнали; каталоги насіння; пошук баз даних про органічне насіння; квитанції; отримання документів, рахунків-фактур та документів з контролю запасів.

3. Матеріали, що використовуються для обробки насіння або посадкового матеріалу

3.1 Речовини, що використовуються для обробки насіння та посадкового матеріалу, повинні бути описані в OSP. Дозволені процедури включають:

a. Наоцтова кислота спеціально дозволена для дезінфекції насіння згідно з § 205.601 (a) (6).

b. Хлористий водень спеціально дозволений для виділення насіння бавовни для посадки згідно з § 205.601(n).

c. Хлор можна використовувати згідно з § 205.601 (a) (2). Використання хлорних продуктів при обробці насіння в господарстві можна вважати виробничим використанням, яке не знаходиться в безпосередньому контакті з продукцією, за умови, що обробка супроводжується негайним промиванням питною водою, яка не перевищує максимально допустимого залишкового дезінфікуючого засобу згідно з Законом про питну воду.

d. Інші синтетичні речовини, перелічені для відповідного використання в § 205.601 (наприклад, для боротьби зі шкідниками чи хворобами або як поліпшувач ґрунту чи рослин).

e. Несинтетичні речовини, які не заборонені, дозволяються як обробка насіння або посадкового матеріалу.

3.2 Приклади типів лікування, які мають бути переглянуті сертифікаційними агентами:

a. Пестициди, включаючи фунгіциди, гербіциди та інсектициди: Усі пестициди, що використовуються для обробки насіння, повинні відповідати нормам органічного виробництва, включаючи інертні та активні інгредієнти. Ботанічні або біологічні препарати не можуть бути генетично модифіковані згідно із забороною для виключених методів, як визначено § 205.105 (e) та § 205.2.

b. Гранулювання: глиняне покриття, нанесене на насіння для збільшення його розміру та модифікації форми в більш однорідну кульку. Грануляція дозволяє здійснювати більш рівномірне та ефективне пряме висівання на полях або в контейнери вручну або механічно із застосуванням сівалки, відкаліброваної до конкретних розмірів та форм гранульованого насіння. Інгредієнти, що використовуються для гранулювання, повинні бути несинтетичними або внесені до Національного переліку за § 205.601 для відповідного використання.

c. Інокулянти: Бактерії, які фіксують азот із повітря та ґрунту, комерційно підготовлені для використання з бобовими під час посіву. Матеріали, що використовуються в ризобію або інших мікробних препаратах, не можуть бути генетично модифіковані згідно із забороною виключених методів, як визначено § 205.105 (e) та § 205.2.

3.3 Речовини, що використовуються постачальником насіння або посадкового матеріалу до збору їх неорганічного насіння або неорганічного посадкового матеріалу для продажу та використання в органічному виробництві, не вважаються “обробкою”. Речовини, які використовуються постачальником насіння або посадкового матеріалу для очищення та підготовки насіння (наприклад, розчини тринатрію фосфату та хлору) після збору неорганічного насіння для продажу в органічному виробництві, також не вважаються “обробкою”, оскільки вони не залишаються на насінні при його посадці. Ці речовини не повинні описуватися в OSP сертифікованим оператором та не вимагають перевірки сертифікуючим агентом.

4. Роль сертифікуючих агентів

4.1 Сертифікуючі агенти повинні перевірити процедури, які сертифіковані оператори використовують для отримання та висадження органічних сортів, придатних для їх діяльності, як частину щорічного огляду OSP.

4.2 Сертифікуючі агенти повинні перевіряти речовини, що використовуються для обробки насіння та посадкового матеріалу, на відповідність органічним правилам USDA.

4.3 Сертифікуючі агенти щорічно перевіряють вимоги комерційної доступності, переглядаючи OSP, відповідно до § 205.402 (a) (1).

4.4 Сертифікуючі агенти повинні перевірити прогрес оператора з отримання органічного насіння, посадкового матеріалу та пересадок шляхом порівняння поточної інформації про джерела з попередніми роками.

Джерела

5.1 Органічні правила USDA

§ 205.2 Визначені терміни.

Однорічна розсада. Рослина, вирощена з насіння, яка завершить свій життєвий цикл або дасть урожай протягом того ж року чи сезону, в якому вона була висаджена.

Комерційна доступність. Можливість отримати виробничу продукцію у відповідній формі, якості або кількості для виконання важливої ​​функції в системі органічного виробництва, як це визначає сертифікаційний агент під час перегляду плану органічної системи.

Виключені методи. Різноманітні методи, що використовуються для генетичної модифікації організмів або впливу на їх ріст і розвиток засобами, які неможливі в природних умовах або процесах і не вважаються сумісними з органічним виробництвом. Такі методи включають злиття клітин, мікрокапсуляцію та макрокапсуляцію та технологію рекомбінантної ДНК (включаючи видалення генів, подвоєння генів, введення чужорідного гена та зміну положень генів, коли це досягається за допомогою технології рекомбінантної ДНК). Такі методи не включають використання традиційного розведення, кон’югації, ферментації, гібридизації, запліднення in vitro або культури тканин.

Посадковий матеріал. Будь-яка рослина або рослинна тканина, крім однорічних саджанців, але включаючи кореневища, пагони, листові або стеблеві живці, коріння або бульби, що використовуються у рослинництві або розмноженні.

Пересадка. Саджанець, який був вивезений з початкового місця виробництва, перевезений та пересаджений.

§ 205.204 Стандарт практики насіння та посіву.

Довідник NOP

NOP 2606 – Обробка запитів на тимчасові відхилення

NOP 5026 – Використання хлорних матеріалів у органічному виробництві та поводженні