5025 NOP. Запобігання і боротьба із забрудненням в органічному виробництві

5025 NOP Запобігання і боротьба із забрудненням в органічному виробництві

Запобігання і боротьба із забрудненням в органічному виробництві і переробці

Керівництво 5025 NOP

повторює важливість практик управління та фізичних бар’єрів, які повинні бути чітко описані в органічному системному плані (OSP) та впроваджені для запобігання втраті органічної цілісності через змішування або забруднення органічних продуктів неорганічними продуктами або забороненими речовинами.

Це керівництво застосовується до всіх акредитованих сертифікаційних органів та сертифікованих операторів або операторів, які не підлягають сертифікації.

Регламент Національної органічної програми (NOP) у п. 205.201 вимагає, щоб План Органічної Системи (OSP) описував практику управління та фізичні бар’єри, що застосовуються для запобігання змішуванню органічних та неорганічних продуктів на потужностях органічних операторів або розділених (split) операторів (тобто тих операторів, які виробляють або обробляють як органічні, так і не-органічні сільськогосподарські продукти). Заходи захисту щодо запобігання контакту органічних продуктів із забороненими речовинами, які можуть порушити цілісність органічних продуктів, вимагаються згідно з п. 205.272. 

Усі органічні або розділені (split) оператори з виробництва або обробки повинні чітко описувати їхні конкретні практики управління, які запобігають змішуванню або забрудненню в їх OSP. Усі сертифікуючі органи несуть відповідальність за перевірку того, чи сертифіковані оператори мають достатню практику управління, для запобіганню змішуванню та забрудненню в органічному виробництві неорганічними продуктами та забороненими речовинами. В OSP необхідно конкретно розглядати практики контролю оператора та профілактичні заходи, що застосовуються для уникнення втрати органічної цілісності. 

Органічні контрольні точки – це точки, де забруднення та змішування можуть призвести до втрати органічної цілісності. Залежно від типу експлуатації, прикладами органічних контрольних точок можуть бути органічні та суміжні неорганічні зони, зони прийому та зберігання вхідних речовин та інгредієнтів, обладнання для обробки, що використовується для органічної та неорганічної продукції, прилеглі землі та пов’язані з ними практики землеустрою (наприклад, застосування пестицидів або використання генетично модифікованих культур), а також зони прийому корму та сировини.

Сертифікуючі органи можуть розглянути можливість включення додаткового розділу в OSP, який дозволяє виробникам та переробникам товарів узагальнювати свої ризики або їх органічні контрольні точки, а також заходи щодо запобігання та уникнення ризиків, впроваджені протягом усієї їх експлуатації. Сюди можуть входити контрольні списки та описові запитання, які допомагають виробнику чи продавцю описати свої унікальні ризики забруднення, пояснити їхню практику запобігання та задокументувати свої зусилля.

Під час інспекції сертифікуючі органи повинні оцінювати ризики та перевіряти адекватність та фактичну реалізацію описаних практик та процедур, щоб забезпечити проведення та послідовне документування заходів з попередження забруднення та самого забруднення. Профілактичні практики можуть включати фізичні межі, буферні зони, окремі зони прийому та виробництва органічної продукції, процедури очищення, навчання персоналу (задіяного в органічній та неорганічній частині виробництва) або повністю роздільні та різні системи зберігання, упаковки або транспортування. Оцінка записів та інспекції на місці можуть також включати огляд неорганічної діяльності з метою перевірки відповідності положенням щодо запобігання забрудненню та забрудненню згідно з регламентами NOP.

Оператори повинні визначати та оцінювати їхні ризики змішування та забруднення або органічні контрольні точки в їх OSP. Це стосується як усіх органічних, так і розділених (split) операторів.

1. Приклади загальноприйнятих органічних контрольних точок для виробництва або переробки можуть включати, але не обмежені цим:

a. Санітарно-гігієнічні матеріали та методи боротьби з шкідниками;

b. Органічні та сусідні неорганічні території;

c. Повторне використання ящиків та транспортних контейнерів;

d. Адекватність очищення та продувки обладнання та накопичувача;

e. Отримання вхідних матеріалів та інгредієнтів;

f. Зберігання та виявлення заборонених речовин, таких як пестициди, добрива, корми, кормові добавки та матеріали для здоров’я тварин;

g. Використання нестандартних операторів та їх обладнання;

h. Очищення транспортних засобів, документація та перевірка;

i. Використання зовнішніх автотранспортних послуг для транспортування органічної продукції на ринок.

2. Приклади органічних контрольних точок для посівів та пасовищ можуть включати, але не обмежені цим:

a. Екологічні умови, такі як пануючі вітри, схили, використання струмків та водних шляхів вище за течією, та їх вплив на достатність буферних зон між органічними та суміжними неорганічними зонами;

b. Види сільськогосподарських культур, що вирощуються поблизу (наприклад, генетично модифіковані культури);

c. Матеріали для боротьби зі шкідниками, що використовуються на неорганічних фермах поблизу, та способи їх застосування (наприклад, точкове, літаком, фумігація, обприскування);

d. Боротьба зі шкідниками та бур’янами прилеглих доріг та територій загального користування; і

e. Будь-які інші потенційні точкові або неточкові джерела забруднення.

3. Приклади органічних контрольних точок для тваринництва можуть включати, але не обмежені цим:

a. Управління будь-якою худобою, обробленою забороненими речовинами;

b. Походження та перевірка відповідності нових тварин; і

c. Перевірка та відповідність позагосподарських джерел корму, таких як тюки сіна та бункери зерна.

4. Оператори повинні мати процедури для вирішення питань органічного контролю в їх OSP. Процедури можуть включати, але не обмежені цим:

a. Профілактичні заходи щодо кожного ризику забруднення чи змішування;

b. Процедури моніторингу органічних контрольних точок;

c. Коригувальні дії для всіх органічних контрольних точок або продуктів, які втратили органічну цілісність; і

d. Ефективне ведення діловодства, що документує кожен крок системи виробництва та обробки.

5. Сертифікуючі агенти повинні перевірити, що:

a. Усі ризики забруднення та змішування достатньо ідентифіковані та розглянуті в OSP.

b. Практики та процедури запобігання забрудненню та змішанню добре описані, впроваджені та контролюються за допомогою відповідного ведення записів та документації та відповідають нормам NOP.

Відео: Без ГМО. Запобігання потрапляння ГМО до органічної продукції.

Джерела:

§ 205.2 Визначені терміни

Змішування. Фізичний контакт між нефасованою органічно виробленою та неорганічно виготовленою сільськогосподарською продукцією під час виробництва, переробки, транспортування, зберігання або обробки, крім під час виготовлення багатокомпонентного продукту, що містить обидва типи інгредієнтів. 

План органічної системи. План управління органічним виробництвом, який був узгоджений виробником або обробником та сертифікаційним агентом, і який включає письмові плани, що стосуються всіх аспектів сільськогосподарського виробництва або поводження, описаних у нормах та правилах НОП. 

Стандарт практики. Керівні принципи та вимоги, за допомогою яких оператор з виробництва або переробки реалізує необхідний компонент плану органічної системи. Стандарт практики включає низку дозволених та заборонених дій, матеріалів та умов для встановлення ефективного мінімального рівня для планування, проведення та підтримання такої функції, як охорона здоров’я худоби чи боротьба з шкідниками, необхідні для органічної діяльності.

Заборонена речовина. Речовина, використання якої в будь-якому аспекті органічного виробництва заборонено або не передбачено нормативними актами.

Розділений оператор. Оператор, який виробляє або обробляє як органічну, так і неорганічну сільськогосподарську продукцію.

Інші визначення

Органічна цілісність (чесність). Якість органічного продукту або системи, що досягається шляхом перевіреного дотримання органічних стандартів  сільськогосподарським виробником через усі точки обробки та переробки до кінцевого продажу споживачеві.

Органічна контрольна точка. Будь-яка точка або процедура в органічному виробництві, де втрата органічної цілісності може статися через змішування з неорганічним продуктом або забруднення забороненими речовинами.

Положення NOP

7 CFR § 205.201 План системи органічного виробництва.

7 CFR § 205.272 Стандарт боротьби із забороненими речовинами та контакт із ними.

Керівництво 5025 (5025 NOP)