Відбір зразків і тестування органічної продукції

Відбір зразків і тестування органічної продукції

Органічні норми та правила USDA, що регулюють відбір зразків і тестування органічної продукції

Table Of Contents
 1. Органічні норми та правила USDA, що регулюють відбір зразків і тестування органічної продукції
 2. Документи довідника USDA NOP, що стосуються відбору зразків та тестування
 3. Відео: Лабораторія науково-технічної програми USDA AMS в Гастонії, Північна Кароліна. Тестування органічної продукції.

Національна органічна програма USDA, 7 CFR § 205.670
Відбір зразків та тестування сільськогосподарської продукції, що продається або позначається як “100 відсотків органічна”, “органічна” або “виготовлена з додаванням органічних інгредієнтів”

Цей розділ регуляторних норм Міністерства сільського господарства США (USDA) передбачає, що сертифікуючі агенти проводять відбір зразків та тестування органічної продукції, як інструмент для перевірки відповідності операторів органічним нормам. Він також вимагає, щоб сертифікуючі агенти щороку відбирали зразки у щонайменше 5% сертифікованих операторів.

Зразки можуть включати:

Ці зразки можуть бути проаналізовані на наявність залишків пестицидів, важких металів, ГМО) та / або інших залишків, заборонених в органічному виробництві.

Якщо це не передбачено частиною мирової угоди, відбір зразків і тествуння органічної продукції проводяться за рахунок сертифікатора. Сертифікатори повинні надсилати зразки до акредитованих лабораторій та надавати громадськості результати тестування зразків, якщо вони не є частиною розслідування. Цей розділ також зобов’язує сертифікаторів попереджати відповідні медичні служби, коли залишки перевищують порогові показники, як активні рівні встановлені Управлінням з контролю за продуктами та ліками США (FDA) або допуски від Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA).

EPA – це агентство у федеральному уряді США, відповідальне за охорону здоров’я людей та навколишнього середовища. EPA наділено повноваженнями регулювати пестициди за допомогою Федерального закону про інсектициди, фунгіциди та родентициди (FIFRA) та встановлювати допуски (гранично допустимі норми) щодо залишків пестицидів у харчових продуктах через Федеральний закон про харчові продукти, ліки та косметику (Federal Food, Drug and Cosmetic Act).

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) відповідає за захист здоров’я населення шляхом забезпечення ефективності та безпеки лікарських засобів для людей та ветеринарії, біологічних продуктів та медичних виробів; а також шляхом забезпечення безпеки продовольства, косметики та продуктів, що мають радіоактивне випромінювання. FDA встановлює активні рівні для відомих токсинів, які не регулюються EPA, включаючи важкі метали та залишки пестицидів, які більше не схвалені для використання в США.

Національна органічна програма USDA, 7 CFR § 205.671
Виключення з органічного ринку

У цьому розділі законодавчих актів USDA описано, які рівні заборонених речовин в органічних продуктах вимагають виключення з ринку органічних продуктів. Якщо залишки перевищують 5% допуску EPA для певного пестициду, виявленого в конкретній сільськогосподарській культурі, продукт не може бути позначений як “органічний”. В цьому випадку сертифікатор повинен проводити розслідування у разі виявлення заборонених речовин.

Документи довідника USDA NOP, що стосуються відбору зразків та тестування

Інструкція NOP 2610: Процедури відбору зразків для випробування залишків

Цей документ (інструкція) надає сертифікаторам детальні процедури щодо правильного відбору зразків для тестування. Інструкція застосовується інспекторами (які відбирають зразки від імені сертифікаторів), державних службовців (що представляють державні органічні програми) та представників NOP (які проводять випробування на визначення залишків в органічній сільськогосподарській продукції).

Інструкція охоплює такі ключові моменти, що стосуються відбору зразків для контролю залишків заборонених речовин в органічних продуктах, щоб гарантувати, що зразки є чесними і точними:

 • Коли збирати зразки
 • Вибір зразків
 • Кількість зразків (залежно від продукту)
 • Зразок документації
 • Зберігання та цілісность зразків

Інструкція 2610 забезпечує послідовність підходу до відбору зразків, який застосовують інспектори, включаючи відбір, кількість зразків, належну документацію та зберігання зразків, відібраних для виконання вимог щодо тестування продукції на визначення залишків заборонених речовин згідно з статтею 205.670 законодавчих актів США. Сертифікатори повинні мати процедури відбору зразків та тестування продукції, щоб забезпечити регулярне дотримання належних методів відбору зразків.

Інструкція NOP 2611: Критерії вибору лабораторій для визначення залишків пестицидів

Ця інструкція описує методи аналізу залишків та лабораторні критерії для проведення аналізу на залишок пестицидів в органічній сільськогосподарській продукції.

У багатьох тестах використовуються аналітичні методи, що дозволяють визначити кілька залишків пестицидів за один аналіз. Для оцінки частоти залишків пестицидів, що визначаються в продуктах харчування, NOP використовує дані моніторингу, зібрані Службою сільськогосподарського маркетингу США (AMS), Науково-технічною програмою та державними сільськогосподарськими лабораторіями, застосовуючи незначні зміни до QuEChERS (“швидко, легко, дешево, ефективно, надійно та безпечно”) метод.

В інструкції зазначено, що сертифікуючі агенти повинні використовувати лабораторії, що відповідають високим стандартам для аналізу залишків. NOP 2611 визначає конкретні вимоги до акредитації лабораторій, що проводять аналіз зразків. Лабораторії повинні мати акредитацію:

 • ISO / IEC 17025: 2005, Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

АБО

 • Альтернативний стандарт, затверджений NOP для кожного конкретного випадку

Приклади пропозицій щодо звітування, що містяться в цій інструкції, включають:

 • Інструктуйте лабораторії повідомляти результати таким чином, щоб це було легко зрозуміло та прийнятно для сертифікаторів для вживання заходів відповідності, коли це необхідно.
 • Переконайтесь, що:

– Усі зразки отримують свій власний унікальний ідентифікатор і належним чином готуються та зберігаються до та після аналізу.

– Якщо аналізується лише частина зразка (наприклад, зерна з колосся), ця інформація повинна бути вказана в результатах тестування зразків.

Інструкция NOP 2611-1 Перелік забороненених пестицидів

Цей документ містить перелік пестицидів, заборонених в органічному виробництві, для визначення яких сертифікатори можуть проводити тестування зразків.

Примітка: Цей список включає лише заборонені пестициди, які зазвичай включаються в тестування органічної продукції. Сюди не входять усі заборонені пестициди, важкі метали та інші заборонені речовини, які можуть бути визначені в зразках органічної продукції.

Інструкція NOP 2613: Відповідь на результати тестування

Цей документ надає сертифікаторам інструкції щодо того, як реагувати на результати тестування. Тут окреслено правильний курс дій при реагуванні на такі типи результатів:

 • Не виявлено залишків
 • Виявлені залишки менше 0,01 частин на мільйон (ppm)
 • Залишки, виявлені при 0,01ppm або вище встановленого допуску EPA
 • Залишки, виявлені при 0,01 ppm або вище, коли допуск EPA не встановлений, але визначено активний рівень FDA
 • Залишки, виявлені при 0,01 ppm або вище, якщо не встановлено допуск EPA та активний рівень FDA

1 ppm = 1 mg/kg

Інструкція визначає обов’язки сертифікатора щодо повідомлення про порушення правил EPA або FDA до відповідного органу охорони здоров’я. Він надає огляд того, як EPA встановлює допуски та як оцінювати допуски, які базуються на продуктах розпаду пестицидів (метаболітах), а не на самих пестицидах.

40 CFR 180: Допуски та виключення залишків хімічних пестицидів у продуктах харчування

EPA відповідає за регулювання пестицидів, які використовуються фермерами для захисту культур, вирощених для харчування людей та кормів для тварин, а також за встановлення лімітів (“допусків”) на кількість пестицидів, які можуть залишатися в продуктах харчування, що продаються в США.

EPA встановлює допуски для використання пестицидів для кожної культури після розробки оцінки ризику, яка враховує:

 • Сукупний непрофесійний вплив пестициду (вплив через дієту та питну воду та пестициди, що використовуються вдома та навколо нього)
 • Інтерпретовано кумулятивні ефекти впливу пестицидів, що мають загальний механізм токсичності (тобто, дві або більше хімічних речовини пестицидів або інших речовин, що спричиняють загальну токсичну дію однаковою – або по суті однаковою – послідовністю основних біохімічних подій).
 • Чи існує підвищена сприйнятливість немовлят та дітей чи інших чутливих субпопуляцій від впливу пестициду
 • Чи має пестицид ефект на людей, подібний до ефекту природного естрогену, чи викликає інші ендокринні порушення?

USDA та FDA дотримуються допусків, для забезпечення безпечним продовольством:

 • USDA забезпечує допуски, встановлені для м’яса, птиці та деяких яєчних продуктів.
 • FDA забезпечує допуски, встановлені для інших продуктів харчування.

40 CFR Part 180 є частиною Кодексу Федерального Регулювання (CFR), де встановлюються допуски на залишки пестицидів у продуктах харчування. Під час аналізу результатів завжди слід використовувати актуальні CFR, оскільки нові культури додаються до переліку та змінюються рівні допуску. Допуски спочатку визначають на основі активної пестицидної сполуки (наприклад, атразину або імідаклоприду), потім визначають на основі конкретних культур (наприклад, яблук або кукурудзи на зерно) або груп культур (наприклад, “Підгрупа чорничного дерева 13А”, що описує ряд подібних видів культур). Якщо виявлено залишок пестициду, що перевищує встановлений допуск, їжа або корм не можуть продаватися в США.

Наприклад:

§180.220 Атразин; допуски на залишки

(а) Загальне. Встановлені допуски для об’єднаних залишків гербіциду атразину (2-хлор-4-етиламіно-6-ізопропіламіно-s-триазин) та його хлорованих метаболітів (2-аміно-4-хлор-6-ізопропіламіно-s-триазин, 2 -аміно-4-хлоро-6-етиламіно-s-триазин та 2,4-діаміно-6-хлор-s-триазин) у таких харчових продуктах або на них (40 CFR § 180.220):

Активні рівні FDA

FDA встановлює “Активні рівні” для пестицидів, які вже не дозволені EPA для використання у сільському господарстві (наприклад, ДДТ), та для інших токсичних речовин, які можуть виникати в продуктах харчування, таких як токсини цвілі (наприклад, афлатоксин), метали (наприклад, свинець, ртуть або кадмій) або забруднювачі з промислових відходів (наприклад, поліхлоровані біфеніли – ПХБ).

FDA встановила активні рівні приблизно для 20 сполук. Подібно до EPA, FDA визначає свої активні рівні спочатку на основі речовини, а потім на основі конкретних продуктів харчування. Якщо виявлені залишки вище активних рівнів, встановлених FDA, їжа або корм не можуть бути продані.

Відео: Лабораторія науково-технічної програми USDA AMS в Гастонії, Північна Кароліна. Тестування органічної продукції.