Керівництво 5034 NOP. Матеріали дозволені для органічного рослинництва

Керівництво 5034 NOP. Матеріали дозволені для органічного рослинництва

Керівництво 5034 NOP роз’яснює політику USDA NOP щодо природних та синтетичних матеріалів, дозволених для органічного рослинництва. Це керівництво являє собою компіляцію рішень щодо статусу матеріалів (наприклад, добрив, поліпшувачів ґрунту та матеріалів для боротьби зі шкідниками) в органічному рослинництві.

Це керівництво не має на меті бути вичерпним, а скоріше слугує інструментом для виробників органічних продуктів для розуміння вхідних матеріалів, розглянутих NOP. Це керівництво містить ілюстративний перелік дозволених матеріалів для виробників, зацікавлених у органічному рослинництві.

Table Of Contents
 1. Керівництво 5034 NOP роз'яснює політику USDA NOP щодо природних та синтетичних матеріалів, дозволених для органічного рослинництва. Це керівництво являє собою компіляцію рішень щодо статусу матеріалів (наприклад, добрив, поліпшувачів ґрунту та матеріалів для боротьби зі шкідниками) в органічному рослинництві.
 2. Сфера застосування
 3. Національний перелік дозволених та заборонених речовин
 4. Матеріали для органічного рослинництва
 5. Додаток заборонених матеріалів для органічного рослинництва
 6. Порядок дій
 7. Джерела

Сфера застосування

Керівництво 5034 NOP застосовується до всіх акредитованих сертифікаційних агентів, програм оцінки матеріалів та операторів, які сертифіковані або звільнені від вимог сертифікації згідно з нормами та правилами USDA NOP.

Національний перелік дозволених та заборонених речовин

Закон про виробництво органічних продуктів харчування (OFPA) 1990 року (OFPA) уповноважує USDA створити Національний перелік дозволених та заборонених речовин (Національний перелік). Національний перелік запроваджено в органічних правилах USDA 7 CFR § 205.600-607. Національний перелік визначає синтетичні речовини, які можуть бути використані, та несинтетичні (природні) речовини, які заборонені в органічному виробництві. Нормативні акти OFPA та USDA в розділі 205.105 спеціально забороняють використовувати будь-які синтетичні речовини в органічному виробництві, якщо синтетична речовина не входить до Національного переліку.

Незважаючи на те, що дозволені синтетичні речовини повинні бути включені до Національного переліку в розділі 205.601 немає подібних вимог щодо дозволених несинтетичних (природних) речовин, що використовуються в органічному рослинництві. Несинтетичні речовини дозволені для органічного рослинництва, якщо це спеціально не заборонено в розділі 205.602 Національного переліку. Слово “Матеріал” зазвичай використовується в органічній спільноті замість слова “речовина”. Відповідно, для цілей цього керівництва слова “матеріал” та “речовина” є синонімами та взаємозамінними.

Національний перелік не містить вичерпного переліку дозволених несинтетичних (природних) матеріалів для органічного рослинництва. Органічні виробники та сертифікуючі агенти покладаються на NOP, щоб пояснити, які матеріали дозволяються відповідно до органічних норм USDA.

До публікації посібника NOP використання матеріалів для органічного рослинництва роз’яснювалось в кожному конкретному випадку. Це керівництво містить два списки: ілюстративний список дозволених матеріалів та ілюстративний список заборонених матеріалів. Ці списки спрямовують виробників органічних продуктів та тих, хто зацікавлений у органічному виробництві – на відповідні регуляторні норми Міністерства сільського господарства США USDA.

Крім того, це керівництво інформує органічну галузь про матеріали, дозволені для виробництва органічних культур, з метою покращення застосування галузевих стандартів.

Матеріали для органічного рослинництва

Таблиця, що міститься в керівництві “Матеріали для органічного рослинництва”, NOP 5034-1, містить вказівки для органічної галузі щодо матеріалів для використання в органічному виробництві, включаючи матеріали, які вважаються несинтетичними (природними), і їх не потрібно включати в Національний список.

Таблиця матеріалів узгоджується з Національним переліком і не включає матеріали, які заборонені відповідно до органічних норм USDA. Таблиця матеріалів для органічного рослинництва реалізує та узгоджується з NOP 5033 Класифікація матеріалів, яка містить вказівки щодо того, як NOP підходить до класифікації матеріалів (синтетичних чи несинтетичних). 

Таблиця сортує матеріали в алфавітному порядку та, коли це доречно, робить перехресні посилання на інші назви того самого матеріалу. Кожен перелік містить класифікацію матеріалу (несинтетичного чи синтетичного) та нормативне чи інше посилання на органічні нормативні акти США. Список також містить уточнюючу інформацію щодо дозволених матеріалів або обмежень для використання, залежно від ситуації. 

Як зазначалося, таблиця матеріалів не входить до Національного переліку, хоча вона також включає матеріали з Національного переліку. Можуть бути несинтетичні (природні) матеріали, які не включені до керівництва, але які відповідають вимогам для використання в органічному виробництві та поводженні. Виробники повинні завжди перевіряти у свого сертифікуючого агента стан будь-яких матеріалів перед їх використанням.

Додаток заборонених матеріалів для органічного рослинництва

Додаток заборонених матеріалів для органічного рослинництва (NOP 5034-2) містить перелік матеріалів, на які подано клопотання про використання в органічному виробництві, проте Національна рада з органічних стандартів (NOSB) відхилила їх як синтетичні та ті що не відповідають критеріям в розділі 205.600 (a). Додаток також містить несинтетичні матеріали, які спеціально заборонені в розділі 205.602 Національного переліку.

Загальна політика щодо матеріалів

Всі матеріали, що використовуються сертифікованими органічними операторами, повинні відповідати нормам USDA щодо органічних речовин.

Список використовуваних речовин повинен бути включений до плану органічної системи виробника. Сертифікаційні агенти оцінюють цей список, щоб визначити відповідність нормам Міністерства сільського господарства США та інформувати операторів про рішення перед використанням.

Багато матеріалів у Національному списку містять відповідні анотації, які вказують джерело, походження чи використання, для якого дозволений матеріал. Ці обмеження стосуються матеріалу, зазначеного в примітках. Однак існують інші обмеження, які стосуються класів матеріалів. Ці обмеження містяться в розділах 205.203 та 205.206 органічних норм USDA. Деякі з цих загальних обмежень описані в нижче.

Рослинні та тваринні матеріали для родючості ґрунту та управління поживними речовинами

Відповідно до розділу 205.203 (c) органічних норм USDA, виробник повинен управляти рослинними та тваринними матеріалами, щоб підтримувати або покращувати вміст органічних речовин у ґрунті таким чином, щоб не сприяти забрудненню посівів, ґрунту або води поживними речовинами рослин, патогенними організмами, важкими металами або залишками заборонених речовин. Використання матеріалів для рослинництва, включених до керівництва, повинно відповідати цій вимозі.

Матеріали для боротьби зі шкідниками

Відповідно до розділу 205.206(e) органічних норм USDA, біологічні та ботанічні пестициди та пестициди, що містять матеріали у розділі 205.601, дозволяються для використання в органічному рослинництві за умови, що використання культурних, фізичних та механічних методів управління шкідниками, бур’янами та боротьба з хворобами виявляється недостатньою для запобігання або боротьби з цільовим шкідником.

Порядок дій

 1. Оцінка матеріалів

Щоб визначити прийнятність вхідних матеріалів для органічного рослинництва, виробники та сертифікуючі агенти повинні посилатися на 7 CFR 205.600-606 (Національний перелік); NOP 5033 (Класифікація матеріалів); та NOP 5034-1 (Матеріали для органічного рослинництва). Всі інгредієнти, що входять до складу формули вхідного матеріалу, повинні бути оцінені та визначені відповідно до органічних норм USDA. Пам’ятка NOP 11-4 (Оцінка матеріалів, що використовуються в органічних сільськогосподарських культурах, тваринництві та поводженні з ними) містить вказівки щодо перегляду та затвердження матеріалів в органічному виробництві.

 1. Несинтетичні (природні) матеріали

Дозволені несинтетичні (природні) матеріали для органічного рослинництва перелічені як несинтетичні (природні) матеріали в NOP 5034-1, Матеріали для органічного рослинництва. Використання матеріалу повинно відповідати будь-яким зазначеним обмеженням. Несинтетичні (природні) матеріали, включені до Національного переліку в розділі 205.602, заборонені для органічного рослинництва, окрім дозволених винятків. Заборонені несинтетичні матеріали включені до NOP 5034-2, Додаток заборонених матеріалів для органічного рослинництва.

 1. Синтетичні матеріали

Синтетичні матеріали дозволяються для органічного рослинництва лише в тому випадку, якщо вони включені до Національного переліку, розділ 205.601, і використовуються відповідно до будь-яких наданих приміток. Дозволені синтетичні матеріали перелічені як синтетичні в NOP 5034-1, Матеріали для органічного рослинництва. Матеріали, раніше класифіковані як синтетичні та не рекомендовані Національним комітетом з органічних стандартів для включення до Національного списку, включені до NOP 5034-2, Додаток заборонених матеріалів для органічного рослинництва.

 1. Матеріали не включені

Матеріали, не включені до Національного переліку (§ 205.600 та наступні), Матеріали для органічного рослинництва (NOP 5034-1) або Додаток заборонених матеріалів (NOP 5034-2), могли бути не розглянуті NOP або не були подані в клопотанні до Національної Рада з органічних стандартів. Будь-який виробник, який ідентифікує несинтетичний матеріал, не включений до керівництва Матеріали для органічного рослинництва (NOP 5034-1), повинен перевірити зі свїм сертифікуючим агентом, щоб визначити, чи може він бути дозволений як несинтетичний (природний) вихідний матеріал.

Сертифікуючі агенти та NOP оцінюють вміст матеріалів для органічного рослинництва. Керівництво NOP 5033, Класифікація матеріалів, описує класифікацію несинтетичних або синтетичних матеріалів. Якщо матеріал є несинтетичним і не заборонений згідно з розділом 205.602, сертифікуючий агент повідомляє виробника, що матеріал може бути використаний. NOP може включити дозволений несинтетичний матеріал у майбутній редакції NOP 5034-1.

Джерела

Органічні правила USDA

§ 205.2 Визначені терміни.

Дозволений синтетичний. Речовина, яка включена до Національного переліку синтетичних речовин, дозволених до використання в органічному виробництві або поводженні з ними.

Національний перелік. Перелік дозволених та заборонених речовин, передбачених Законом.

Несинтетичний (природний). Речовина, яка отримана з мінеральних речовин, рослин або тварин, не під дією синтетичного процесу, як визначено у розділі 6502 (21) Закону (7 U.S.C. 6502 (21)). Для цілей цієї частини несинтетичний використовується як синонім природного, оскільки цей термін використовується в Законі.

Синтетичний. Речовина, яка виготовлена ​​хімічним сбособом або під дією процесу, який хімічно змінює речовину, добуту з природних рослинних, тваринних або мінеральних джерел, за винятком того, що такий термін не застосовується до речовин, створених природними біологічними процесами.

7 CFR § 205.105, Дозволені та заборонені речовини, методи та інгредієнти в органічному виробництві та обробці.

7 CFR § 205.201, План органічної системи виробництва та обробки.

7 CFR § 205.203, Стандарт родючості ґрунту та поживних речовин врожаю.

7 CFR §§ 205.600-607, Національний перелік дозволених та заборонених речовин

Закон про виробництво органічних продуктів харчування 1990 року (зі змінами)

Розділ 2109 [7 U.S.C. 6508] ЗАБОРОНЕНІ ПРАКТИКИ ТА МАТЕРІАЛІ ВИРОБНИЦТВА

Розділ 2118 [7 U.S.C. 6517] НАЦІОНАЛЬНИЙ СПИСОК

Довідник NOP: Керівництво та інструкції для акредитованих сертифікуючих агентів та сертифікованих операторів

NOP 5033: Класифікація матеріалів (Керівництво)

NOP 5033-1: Дерево рішень: Синтетичне / несинтетичне (Керівництво)

NOP 5033-2: Дерево рішень щодо класифікації продукції як сільськогосподарського чи несільськогосподарського виробництва (Керівництво)

NOP 5033-3: Відповідь на коментарі

NOP 5034-1: Матеріали для органічного рослинництва (Керівництво)

NOP 5034-2: Додаток заборонених матеріалів для органічного рослинництва (Керівництво)

NOP 5034-3: Відповідь на коментарі

NOP 3012: Огляд матеріалів – Тимчасова інструкція, 30 серпня 2016 р

Photo by Ravi Roshan on Unsplash