Чому органічне виробництво і сільське господарство?

Органічне виробництво і сільське господарство

Органічне виробництво і сільське господарство є частиною вирішення багатьох сучасних викликів – перш за все кліматичної кризи та зменшення біорізноманіття.

Органічні принципи здоров’я, екології, справедливості та турботи стосуються людей, усіх живих істот та екосистеми планети.

Більше 800 мільйонів людей голодують, а близько 2 мільярдів недоїдають.

Близько 30% світового дорослого населення страждає від надмірної ваги або ожиріння, а близько 30% їжі, виробленої у всьому світі, втрачається або марнується.

Природні ресурси зменшуються у всьому світі з безпрецедентними в історії людства темпами.

До 1 мільйона видів перебувають під загрозою зникнення. Деградація земель знизила продуктивність грунтів на 23% світової поверхні землі, близько 515 млрд. євро (577 млрд. дол. США) у грошовій оцінці річноого врожаю знаходяться під загрозою втрати запилювачів.

У звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН про стан біорізноманіття зазначається, що з тисяч видів рослин, які культивуються для продовольства, менше 200 вносять значний внесок у світовий обсяг виробництва продуктів харчування і лише дев’ять становлять 66% від загального виробництва рослинництва.

Зміна клімату

загрожує нашій здатності забезпечити глобальну продовольчу безпеку, викорінити бідність та досягти сталого розвитку. Викиди парникових газів (ПГ) від людської діяльності та худоби є причиною зміни клімату, що призводить до небезпечного підвищення глобальних температур. Зміна клімату має як прямий, так і непрямий вплив на продуктивність сільського господарства, включаючи зміну структури опадів, посуху, повені та географічний перерозподіл шкідників та хвороб.

Нестійке сільське господарство є частиною проблеми!

Нестійке та промислове сільське господарство є найбільшим фактором зменшення біорізноманіття та середовищ існування деяких видів, і воно сприяє зміні клімату, забруднюючи ґрунти та водні об’єкти, несправедливо ставлячись до робітників, загрожуючи існуванню села, а також забезпеченню продовольством та харчуванням.

Більше 40% видів комах знаходяться під загрозою зникнення протягом найближчих кількох десятиліть, головним чином через втрату середовища проживання “завдяки” інтенсивному сільському господарству (використання пестицидів, а також інших хімічних забруднювачів, інвазійних видів та кліматичних змін) [ Джерело: Sánchez-Bayoa, F. and Wyckhuys, K.A.G. (2019) Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers; Biological Conservation]. Дослідження, опубліковане в 2017 році, що вимірювало загальну біомасу комах, розміщених у 63 природоохоронних районах Німеччини, показало зниження біомаси літаючих комах на 76% за 27 років дослідження.

10% викидів парникових газів безпосередньо надходять від сільського господарства на глобальному рівні та на рівні ЄС [Джерело: EEA (2017): ‘National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism’]. 50% викидів сільського господарства ЄС – це метан від жуйних тварин. 10% можна віднести на управління гноєм, а 40% становлять викиди закису азоту від синтетичних пестицидів та хімічних добрив, що використовуються для вирощування їжі [Джерело: IFOAM EU (2016): ‘Organic farming, climate change mitigation and beyond: Reducing the environmental impacts of EU agriculture’]. Але нещодавній звіт Міжурядової групи з питань зміни клімату (IPCC) показав, що, за оцінками, наші харчові системи спричиняють до 29% глобальних антропогенних викидів парникових газів. Насправді викиди від сільського господарства вищі, якщо враховувати непрямі викиди. Промислове тваринництво значною мірою покладається на імпорт кормів, вирощених за межами Європи, що сприяє вирубці лісів. Виробництво синтетичних добрив також виділяє значну кількість парникових газів.

Фермери часто несуть втрати від нашої нестійкої економіки та способу життя. Вони є одними з найбідніших та найменш захищених людей у світі, які найбільше страждають від змін клімату.

Органічне виробництво і сільське господарство – частина рішення.

Органічне землеробство може зменшити викиди, оскільки воно базується на зменшенні надходжень, замкнутому циклі поживних речовин та родючих ґрунтах. Це забезпечує багато добробуту тварин та екологічних переваг для ґрунтів, води та біорізноманіття. Годування тварин на пасовиськах також сприяє поверненню вуглецю в ґрунти.

Вплив сільського господарства на навколишнє середовище слід зменшити. Сільське господарство, засноване на принципах органічного сільського господарства та агроекологічних практиках, може бути частиною рішення переходу до стійких харчових систем та стійкості до клімату. Розвиток органічного землеробства повинен йти паралельно зі змінами у поведінці людей: розумне харчування, зменшення втрат їжі, вибір якості замість кількості та перетворення сільського господарства для зменшення впливу на навколишнє середовище.

Вступ до органічного виробництва. Відео

Це відео буде корисним для всіх, хто цікавиться виробництвом органічної продукції, але ще мало про нього знає. Відеоматеріал у простий і доступний спосіб розповідає про основні принципи і методи органічного виробництва, історію та сучасний стан розвитку органічного сектору в Україні і у світі, а також про основи регулювання виробництва органічних продуктів харчування. Відео підготовлене для Органічної платформи знань на початку 2021 року за підтримки Проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства». #Introduction-to-organic-production. https://www.youtube.com/channel/UCp6Z9ry9w3iOYlWSsGxEfWQ

Джерела:

https://www.ifoam.bio/why-organic

https://www.organicseurope.bio/about-us/why-organic/