Керівництво 5022 NOP. Збирання врожаю дикорослих культур.

Керівництво 5022 NOP. Збирання врожаю дикорослих культур.

Керівництво 5022 NOP

роз’яснює способи, за допомогою яких акредитовані сертифікуючі агенти та сертифіковані оператори можуть продемонструвати відповідність практик збирання врожаю дикорослих культур нормам Національної органічної програми (NOP).

Це керівництво застосовуються до всіх сертифікаційних агентів та сертифікованих операторів, які сертифікують або збирають дикі культури як органічні.

Стандарт практики збору врожаю диких культур (§ 205.207) був опублікований у грудні 2000 р. До 2011р. жодних вказівок для виробників органічних продуктів та сертифікаційних агентів не було надано щодо вимог до Плану органічної системи (OSP), вимог щодо сертифікації чи вимог до перевірок. У жовтні 2010 року NOP опублікував проект керівництва 5022 NOP. На підставі отриманих коментарів остаточне керівництво було опубліковане у травні 2011 року.

Оператори можуть бути сертифіковані для збору дикорослих культур з визначеної наземної або водної території, описаної в плані органічної системи (OSP), таким чином, щоб підтримувати або покращувати природні ресурси району. Прийнятними видами можуть бути рослини або інші види, не пов’язані з тваринами, такі як гриби, водорості або морські водорості, які закріплені у визначеному місці частиною виду, такою як корінь, утримувач, міцеліальна нитка, ризоїд або столон.

Сертифікуючі агенти та сертифіковані оператори повинні розглянути, що є більш доцільною сертифікація рослинництва чи збір врожаю дикорослих культур, коли застосовуються інші методи управління, крім сталого збору врожаю. Можуть застосовуватися мінімальні сільськогосподарські практики, такі як пересівання та обрізання існуючих рослин або видалення нетутешніх видів, поряд зі стійким збиранням дикорослих культур.

Практики управління, крім зазначених вище, вважаються показником виробництва продукції рослинництва, що вимагає сертифікації врожаю. Зрошення, використання дозволених матеріалів, таких як в Національному переліку дозволених та заборонених речовин, впровадження нових рослин, висівання насіння та будь-яка форма обробітку ґрунту, є прикладами сільськогосподарської практики, коли сертифікується органічне рослинництво, а не дикорослий урожай. Виробничі системи, що імітують природну систему, такі як вирощування женьшеню чи кави, використовуючи тіньову тканину, а не природну тінь лісу, більше не є дикими системами, і вони потребують сертифікації рослинництва.

У розділі 205.200 зазначається, що виробнича практика повинна підтримувати або покращувати природні ресурси оператора за органічною сертифікацією. Це стосується всіх видів органічної сертифікації, включаючи дикі культури. Некероване, не навчене та неінформоване збирання продукції з дикого середовища існування без збереження або покращення природних ресурсів може привести до втрати органічного статусу продукції зібраної з дикорослих рослин.

Збирання продукції із занедбаного господарства чи саду не може кваліфікувати продукцію для сертифікації як органічну, як дика або сільськогосподарська культура, якщо не існує жодної задокументованої практики управління. Якщо управління занедбаним фермерським господарством або фруктовим садом буде відновлено, тоді цей оператор може розглядатися для сертифікації органічного виробництва рослинництва, але не для збирання дикорослих культур, після перевірки нового OSP. Крім того, продукція, зібрана з території, призначеної для очищення чи вирубки, яка не є необхідною для покращення природних ресурсів або шкодить управлінню природними ресурсами цієї території, не може бути сертифікована як органічна (як урожай з дикорослих культур).

Приклади дикорослих культур можуть включати, але не обмежуючись цими:

 1. Гриби
 2. Трави
 3. Ламінарія і водорості
 4. Чорниця
 5. Кленовий сироп
 6. Женьшень

Порядок дій

Загальні

Заявники на сертифікацію органічного врожаю дикорослих культур повинні надати базову інформацію про пропонований збір врожаю дикорослих культур відповідно до вимог їх сертифікуючого агента.

План органічної системи (OSP)

План органічної системи (OSP) збирання врожаю дикоросів має включати:

 • Повну карту районів для збирання із зазначенням меж, кордонів, адекватних буферних зон, точкових та неточкових джерел забруднень та заборонених матеріалів, а також диких культур, урожай з яких збирається.
 • Документацію про те, що протягом останніх трьох років жодні заборонені матеріали не застосовувались та не забруднювали землю чи акваторію.
 • Опис природного середовища району збору врожаю (наприклад, чагарниковий степ, дубово-чапарний ліс, листяні породи лісу).
 • Опис пропонованих методів управління екосистемами та збирання врожаю, вплив запропонованого ними збирання на довгострокову життєздатність диких видів та екосистему району, а також інформацію про будь-яке обладнання, заплановане для використання або використане для збирання та управління дикорослими культурами та екосистемою. Це повинно включати опис системи моніторингу, яка буде використовуватися для забезпечення того, щоб урожай збирався стійким способом, який не завдає шкоди навколишньому середовищу, включаючи якість ґрунту та води.
 • Перелік будь-яких рідкісних, наземних або водних рослин або тварин, що перебувають під загрозою зникнення, або тварин, що трапляються в районі збору врожаю.

          a. Присутність рідкісних видів, видів, що перебувають під загрозою зникнення, або зникаючих видів в зоні дикого збору урожаю не дискваліфікує автоматично оператора із органічної сертифікації, але будь-який потенційний або фактичний вплив потрібно описати та розглянути.

          b. Якщо існують потенційні або фактичні негативні наслідки внаслідок управління дикорослими культурами та збирання врожаю дії, які спрямовані на усунення та виправлення цих наслідків, повинні бути описані, здійснені та відстежені.

 • Процедури, що застосовуються для запобігання забрудненню сусіднього землекористування або забрудненню інших точкових або неточкових джерел.
 • Проведення підготовки та процедур, що застосовуються для забезпечення того, щоб усі збирачі збирали врожай відповідно до OSP та таким чином, щоб не шкодити навколишньому середовищу.
 • Система діловодства, яка визначає всіх збирачів, управління документами та практику збирання врожаю, а також забезпечує кількість та дати зібраних дикорослих культур.

Земля, яка вже сертифікована

Що стосується урожаю дикорослих культур на землі, яка вже сертифікована як органічна, заявнику не потрібно подавати заявку окремо. Збирання дикорослих культур має бути оцінено під час інспекції господарства, щоб переконатися, що воно відповідає нормам збирання дикорослих культур.

 • Заявник повинен перерахувати всі дикорослі культури, що заявляються для сертифікації, і переконатися, що всі практики добре описані, включити детальну інформацію про те, як практики будуть підтримувати або покращувати природні ресурси району, і повинен чітко перерахувати весь персонал, залучений в OSP оператора.
 • Якщо сертифіковано, сертифікуючі агенти повинні перерахувати всі дикорослі культури разом з усіма іншими культурами та продуктами, які є сертифікованими як органічні, в органічному сертифікаті, виданому сертифікованому оператору.

Перевірка земель або водних шляхів

 • Що стосується земель загального користування або водних шляхів, державний орган відповідальний за ці землі або водні шляхи повинен перевірити, що заборонені матеріали не застосовувались та не забруднювали землю або водні шляхи принаймні за три роки до збору врожаю, надавши підписане та датоване посвідчення на сертифікованого оператора.
 • У разі приватних земель та водних шляхів власник повинен надати підтвердження того, що заборонені матеріали не застосовувались та не забруднювали землю чи водні шляхи принаймні за три роки до збору врожаю, надавши підписане та датоване підтвердження сертифікованому оператору.

Критерії перевірки

Критерії для перевірки відповідності можуть включати:

 • Інспекція району збору врожаю диких культур перед початком збору врожаю, щоб переконатись, що всі методи та умови добре описані та захищають природні ресурси району.
 • Перевірка того, що види, що збираються, є це тими самими видами, що зазначені в заявці та в OSP.
 • Співбесіда з первинним збирачем та вибірка інших збирачів дикорослих культур, якщо це застосовано, щоб перевірити, чи виконуються під час збирання врожаю методи, зафіксовані в OSP.
 • Огляд усіх письмових процедур управління територіями та збирання врожаю, щоб перевірити, що вони виконуються та чи всі збирачі пройшли відповідну підготовку.
 • Огляд обробників, що перебувають у ланцюзі збуту операторів зі збору врожаю диких культур.
 • Інспекція прикордонних та буферних зон для оцінки потенціалу забруднення прилеглих земельних ділянок, точкових та неточкових джерел забруднення та обслуговування буферних зон, залежно від ситуації.

Джерела

§ 205.2 Визначені терміни

Урожай з дикорослих рослин. Будь-яка рослина або частина рослини, яка зібрана з ділянки, яка не утримується під обробкою або іншим сільськогосподарським управлінням.

Положення NOP (із змінами, внесеними на сьогодні)

7 CFR § 205.200 Загальні положення.

7 CFR § 205.207 Стандарт практики збирання дикорослих культур.

Керівництво 5022 NOP. Збирання врожаю дикорослих культур. Від 22 липня 2011 року.