Керівництво 5033 NOP. Класифікація матеріалів для використання в органічному виробництві

Керівництво 5033 NOP. Класифікація матеріалів для використання в органічному виробництві

Керівництво 5033 NOP

описує процедуру, яка застосовується для класифікації матеріалів: синтетичних чи несинтетичних, а також сільськогосподарських або несільськогосподарських згідно з регуляторними правилами USDA NOP для використання в органічному виробництві.

Сфера застосування

Це керівництво застосовується до всіх сертифікуючих агентів Національної органічної програми (NOP), сертифікованих операторів, програм оцінки матеріалів та інших зацікавлених сторін органічної галузі.

Передумови

Національний перелік дозволених та заборонених речовин

Закон про виробництво органічних продуктів харчування (OFPA) 1990 року (OFPA) уповноважує USDA створити Національний перелік дозволених та заборонених речовин (Національний перелік). Національний перелік запроваджено в органічних правилах USDA 7 CFR § 205.600-607. Оскільки у виробництві зазвичай використовується слово “матеріал” для опису “речовини”, то для цілей цього керівництва “речовина” та “матеріал” є синонімами та взаємозамінні. Відповідно до OFPA, Національний перелік повинен містити деталі кожної дозволеної синтетичної речовини та кожної природної речовини, забороненої для органічного виробництва.

Для органічного рослинництва та тваринництва дозволяються несинтетичні (природні) матеріали, якщо це спеціально не заборонено. Синтетичні матеріали заборонені, якщо вони не вказані в Національному переліку в розділі 205.601 для рослинництва або розділі 205.603 для тваринництва.

Для поводження з ними Національний перелік включає неорганічні речовини, які можуть бути використані для органічної переробки. У розділі 205.605 перелічуються несільськогосподарські речовини, дозволені як інгредієнти у продуктах переробки, позначених як “органічні” або “виготовлені з органічними інгредієнтами (зазначені інгредієнти або група продуктів харчування)”. Несільськогосподарські речовини можуть бути класифіковані як несинтетичні в пункті (а) або синтетичні в пункті (б). Розділ 205.606 Національного переліку включає неорганічно вироблену сільськогосподарську продукцію, дозволену в якості інгредієнтів для перероблених продуктів, позначених як “органічні”. Речовини, включені до розділу 205.606, можуть застосовуватися в органічних продуктах лише тоді, коли продукт відсутній у продажу в органічній формі.

Завдяки такій структурі Національного списку, NOP, Національна рада з органічних стандартів (NOSB), акредитовані сертифікаційні агенти та програми оцінки матеріалів (наприклад, OMRI) проводять класифікацію речовин, щоб визначити (1), дозволено чи заборонено речовину в органічному виробництві, (2 ) чи потрібно речовину внести до Національного списку, та (3) де до Національного списку речовина має бути внесена.

Для більшості матеріалів їх класифікація (синтетична чи несинтетична або сільськогосподарська чи несільськогосподарська) є простою; однак інші матеріали складніше класифікувати. Інтерпретація може бути суперечливою. Деякі речовини класифіковані як синтетичні через хімічні зміни, що відбуваються під час виготовлення, тоді як інші речовини класифікуються як синтетичні через додавання невеликої кількості синтетичних інгредієнтів.

Для виробництва продукції тваринництва класифікація речовини, що використовується в кормах для худоби, як сільськогосподарська чи несільськогосподарська є важливою для визначення того, чи повинен кормовий інгредієнт отримуватись у сертифікованій органічній формі. Наприклад, інгредієнти кормів для сільського господарства, які мають бути сертифікованими як органічні, включають усі кормові та кормові культури, а також такі добавки, як патока, рисове лушпиння та рослинні олії.

Національний перелік включає сільськогосподарські та несільськогосподарські речовини, дозволені для обробки або переробки органічної сільськогосподарської продукції. Несільськогосподарські речовини диференціюються як несинтетичні (природні) або синтетичні. Таким чином, правильне визначення речовини як сільськогосподарської чи несільськогосподарської, або як синтетичної чи природної, має важливе значення для визначення дозволеного використання.

1. Матеріали для органічного рослинництва

Дерево рішень щодо класифікації, NOP 5033-1, забезпечує метод класифікації вхідних матеріалів для органічного рослинництва як несинтетичних або синтетичних. Синтетичні речовини, дозволені для використання в органічному рослинництві, включені до Національного переліку в розділі 205.601. Природні речовини, заборонені до використання в органічному рослинництві, включені до Національного переліку в розділі 205.602.

Ілюстративний перелік дозволених природних та синтетичних матеріалів для органічного рослинництва доступний за NOP 5034-1, Матеріали для органічного рослинництва. Для отримання додаткової інформації щодо використання цього списку зверніться до NOP 5034.

2. Матеріали для органічного тваринництва

Дерево рішень щодо класифікації, NOP 5033-1, забезпечує метод класифікації сировини для органічного тваринництва як несинтетичної або синтетичної. Синтетичні речовини, дозволені для використання в органічному тваринництві, включені до Національного переліку в розділі 205.603. Природні речовини, заборонені до використання в органічному тваринництві, включені до Національного переліку в розділі 205.604.

Інгредієнти кормів для сільськогосподарської худоби повинні бути сертифікованими як органічні (§ 205.237 (a)). Інгредієнти кормів для худоби слід спочатку класифікувати як сільськогосподарські чи несільськогосподарські відповідно до дерева рішень, NOP 5033-2, щоб визначити, чи потрібно їх сертифікувати як органічні. Речовини, які визнано несільськогосподарськими, можуть бути додатково класифіковані відповідно до NOP 5033-1, щоб визначити, чи є вони синтетичними чи несинтетичними.

3. Матеріали для органічної обробки та переробки

Інгредієнти та допоміжні засоби для обробки та переробки класифікуються NOSB для визначення розміщення речовин у Національному списку, розділи 205.605-205.606.

Дерево рішень щодо класифікації, NOP 5033-2, забезпечує метод класифікації речовин як сільськогосподарських або несільськогосподарських. NOSB може додатково класифікувати несільськогосподарські речовини як несинтетичні або синтетичні для визначення розміщення відповідно до розділу 205.605 (a) або 205.605 (b).

4. Право на отримання органічної сертифікації

Керівництво 5033 NOP не визначає придатність речовини до органічної сертифікації.

Якщо речовина містить або складається із сільськогосподарських інгредієнтів і може відповідати стандартам USDA щодо органічного виробництва, обробки, переробки та маркування, вона може мати право на сертифікацію відповідно до органічних норм USDA.

5. Матеріали, отримані із сільськогосподарських продуктів

Матеріали, отримані з сільськогосподарської продукції, можуть бути сільськогосподарськими або несільськогосподарськими, залежно від методів виробництва та обробки.

Дерево рішень, NOP 5033-1, включає питання для розмежування хімічних реакцій, спричинених природними біологічними процесами, такими як компостування, бродіння, використання ферментів, та нагріванням або спаленням біологічної речовини (наприклад, варіння, випікання тощо).

Сільськогосподарські матеріали, які хімічно змінюються у дозволений спосіб (наприклад, варіння, випікання тощо), не класифікуються як синтетичні.

6. Екстракція (добування) неорганічних матеріалів

Деякі матеріали виробляються з використанням виробничих процесів, що передбачають методи розділення, наприклад, перегонка парою олії з листя рослин. Методи сепарації та екстракції можуть включати (але не обмежуються) дистиляцію, екстракцію розчинником, кислотно-лужну екстракцію та фізичні або механічні методи (наприклад, фільтрування, дроблення, центрифугування або гравітаційне розділення).

Для класифікації матеріалу як синтетичного або несинтетичного, матеріал може бути класифікований як несинтетичний (природний), якщо в результаті техніки вилучення або розділення матеріал відповідає усім наступним критеріям:

  • В кінці процесу екстракції матеріал не перетворився на іншу речовину шляхом хімічних змін;
  • матеріал не змінено до форми, яка не зустрічається в природі; і
  • Будь-які синтетичні матеріали, що використовуються для відділення, виділення або вилучення речовини, були видалені з кінцевої речовини (наприклад, випаровуванням, перегонкою, осадженням або іншими способами), так що вони не мають технічного чи функціонального ефекту на кінцевий продукт.

7. Продукти природних біологічних процесів

Продукти природних біологічних процесів, такі як бродіння та компостування, вважаються природними та несинтетичними. Приклади несинтетичних матеріалів, отриманих внаслідок природних біологічних процесів, включають оцет, лимонну кислоту, компост, гіберелінову кислоту та спіносад. Додаткові приклади наведені в таблиці 1 5033-1 NOP.

8. Нагрівання або спалення

Нагрівання або спалення біологічної речовини (наприклад, рослинного або тваринного матеріалу) вважається природним процесом, який не призводить до класифікації золи як синтетичної. Наприклад, зола від спалювання гною класифікується як заборонена несинтетична речовина у розділі 205.602 Національного списку. Використання інших видів золи повинно відповідати нормам родючості ґрунту та поводження з поживними речовинами в розділі 205.203 органічних норм USDA.

Нагрівання або спалювання небіологічної речовини (наприклад, мінералів) для спричинення хімічної реакції призводе до класифікації речовини як синтетичної. Наприклад, вапняк (карбонат кальцію, CaCO3), нагрітий з виділенням вуглекислого газу та утворення негашеного вапна (оксид кальцію, CaO), класифікується як синтетичний процес.

Для цілей класифікації матеріалів піроліз (тобто високотемпературне розкладання речовин за відсутності кисню) може розглядатися як еквівалент спалення або горіння.

Порядок дій для класифікації матеріалів:

1. Матеріали для органічного рослинництва

Дерево рішень у NOP 5033-1 (синтетичне чи несинтетичне) класифікує вхідні матеріали для використання в органічному рослинництві.

2 Матеріали для органічного тваринництва

Дерево рішень NOP 5033-1 (синтетичне чи несинтетичне) класифікує вхідні матеріали, що використовуються для органічного тваринництва.

Що стосується інгредієнтів кормів для тварин, речовини слід класифікувати спочатку як сільськогосподарські чи несільськогосподарські згідно з деревом рішень NOP 5033-2. Інгредієнти кормів, класифіковані як сільськогосподарські, не потребують подальшої класифікації, оскільки їх потрібно використовувати в органічній формі (7 CFR 205.237 (a)).

3 Матеріали для органічної обробки та переробки

Дерева рішень NOP 5033-1 та NOP 5033-2 класифікують вхідні матеріали, що використовуються для органічної обробки або переробки. 

Для матеріалів, класифікованих як несільськогосподарські або сільськогосподарські згідно NOP 5033-2, NOSB може спочатку визначити дозволене використання або розміщення відповідно до розділу 205.605 або 205.606. NOSB може додатково класифікувати несільськогосподарські речовини як несинтетичні або синтетичні для визначення розміщення відповідно до розділу 205.605 (a) або 205.605 (b).

Для використання у продуктах, позначених як “органічні”, матеріали, класифіковані як сільськогосподарські, повинні бути сертифікованими як органічні, за винятком того, що відповідно до положень розділу 205.301 (b), сільськогосподарські інгредієнти, включені до розділу 205.606, можуть використовуватися, якщо ці інгредієнти комерційно не доступні як органічні.

Матеріали, класифіковані як сільськогосподарські, можуть використовуватися у продуктах з маркуванням „виготовлені з органічними інгредієнтами (зазначеними інгредієнтами або групами харчових продуктів)” відповідно до положень розділу 205.301 (c).

Приклади рішень щодо класифікації наведені в кожному дереві рішень.

Розділи Національного перелікуТип використанняКласифікаціяДерево рішень
205.601/205.602РослинництвоSynthetic / NonsyntheticNOP 5033-1
205.603/205.604 ТваринництвоSynthetic / NonsyntheticNOP 5033-1
205.603/205.604 Кормові інгредієнтиAgricultural / Nonagricultural NOP 5033-2
205.605/205.606 Обробка та переробкаAgricultural / Nonagricultural NOP 5033-2
205.605(a)/205.605(b)Обробка та переробка – несільськогосподарськаSynthetic / NonsyntheticNOP 5033-1

                            

Джерела

Органічні норми USDA (7 C.F.R., частина 205)

§ 205.2 Визначені терміни.

Дозволений синтетичний. Речовина, яка включена до Національного переліку синтетичних речовин, дозволених до використання в органічному виробництві або поводженні з ними.

Національний перелік. Перелік дозволених та заборонених речовин.

Несинтетичний (природний). Речовина, яка отримана з мінеральних речовин, рослин або тварин, і не зазнає синтетичного процесу, як визначено у розділі 6502 (21) Закону (7 U.S.C. 6502 (21)). Для цілей цієї частини несинтетичний використовується як синонім природного, оскільки цей термін використовується в Законі.

Закон про виробництво органічних продуктів харчування 1990 року (зі змінами)

SEC. 2103 [7 U.S.C. 6502] ВИЗНАЧЕННЯ.

(21) СИНТЕТИЧНІ. – Термін „синтетичний” означає речовини, які сформульовані або виготовлені за допомогою хімічного процесу або процесу, що хімічно змінює речовину, добуту з природних рослинних, тваринних або мінеральних джерел, за винятком того, що такий термін не повинен застосовувати до речовин, створених природними біологічними процесами.

Довідник NOP: Керівництво та інструкції для акредитованих сертифікуючих агентів та сертифікованих операцій

NOP 5034: Матеріали для органічного рослинництва (Керівництво)

NOP 5034-1: Матеріали для органічного рослинництва (Керівництво)

NOP 5034-2: Додаток заборонених матеріалів для органічного рослинництва (Керівництво)

NOP 3012: Огляд матеріалів – Тимчасова інструкція, 30 серпня 2016 р

Рекомендації NOSB

Офіційна рекомендація NOSB, Класифікація матеріалів, 29 квітня 2011 р

Офіційна рекомендація NOSB, Класифікація матеріалів, 24 травня 2010 р

Офіційна рекомендація NOSB, Класифікація матеріалів, 5 листопада 2009 р

Офіційна рекомендація NOSB, Керівництво NOSB щодо огляду синтетичних та несинтетичних речовин, 27 серпня 2005 р

Меморандум NOP до Національної ради з органічних стандартів, Запит на роз’яснення „інших інгредієнтів” у перероблених органічних продуктах, 23 листопада 2011 р.

Photo by Sigmund on Unsplash