Відстеження ланцюга постачань і запобігання органічному шахрайству. Розділ P – SOE

Відстеження ланцюга постачань і запобігання органічному шахрайству

Розділ P — Відстеження ланцюга постачань і запобігання органічному шахрайству

Одна з головних цілей остаточного правила Посилення Органічного Забезпечення (SOE Strengthening Organic Enforcement) полягає в постійному вдосконаленні нагляду за органічною цілісністю в складних ланцюгах постачання. Органічна цілісність може бути втрачена як через шахрайство, так і через випадкове неправильне поводження. У остаточному правилі є кілька важливих змін, які захищають від обох загроз для збереження органічної цілісності. Це гарантує, що органічні продукти можна відстежити на всьому шляху від роздрібної торгівлі до виробництва.

Ключове питання

Які дії вимагає Остаточне правило SOE від сертифікаторів і операторів, щоб забезпечити повну простежуваність ланцюжка поставок?

Зміст

З чого почати?

Прочитайте Остаточне правило посилення органічного забезпечення.
Завантажте Пояснювальну таблицю.

Що таке органічне шахрайство?

Органічне шахрайство – визначення

Органічне шахрайство визначається як «оманливе представлення, продаж або маркування неорганічних сільськогосподарських продуктів або інгредієнтів як «100 відсотків органічні», «органічні» або «виготовлені з органічних продуктів (вказаних інгредієнтів або групи харчових продуктів)».

Остаточне правило SOE встановило це визначення, щоб допомогти всім зацікавленим сторонам чітко узгодити органічну діяльність із методами запобігання шахрайству.

Аудит відстеження ланцюга постачання – визначення

Аудит відстеження ланцюга постачання визначається як «процес ідентифікації та відстеження руху, продажу, зберігання, обробки та органічного статусу сільськогосподарської продукції у ланцюзі постачання для перевірки відповідності сільськогосподарської продукції цій частині».

Остаточне правило SOE визначає цей новий термін для аудитів відстеження, щоб допомогти визначити, як аудити можуть підтримувати підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, у запобіганні органічному шахрайству. Правило також містить деталі про те, як ведення журналів аудиту допоможе зацікавленим сторонам відповідати вимогам, викладеним в оновлених правилах ведення записів (§205.103). (Інформація про органічний імпорт і відстеження імпортних товарів і їхніх сертифікатів).

Ризик-орієнтований підхід до покращення відстеження та запобігання органічному шахрайству

Наявність підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, є вигідним як для суб’єктів господарювання, які виробляють та обробляють органічні продукти, так і для сертифікаторів, які контролюють цю діяльність.

Здатність відстежувати продукт від ферми до продажу є важливим аспектом запобігання шахрайству. Остаточне правило SOE вимагає, щоб оператори включали те, як вони запобігатимуть шахрайству, у своєму плані органічної системи (OSP). Правило заохочує використання надійних і розумних підходів до процесів відстеження, що ґрунтуються на оцінці ризику, водночас ефективно захищаючи ринок.

Положення Остаточного правила SOE вимагають від акредитованих сертифікаторів проведення аудитів простежуваності та обміну інформацією з іншими сертифікаторами, щоб допомогти в застосуванні та забезпеченні дотримання органічних правил.

Коментар заступника адміністратора NOP Дженніфер Такер.

Вона розглядає ключові моменти цього аспекту Остаточного правила SOE: Посилення органічної перевірки: покращення відстеження та запобігання органічному шахрайству:

Ця збірка положень спрямована на покращення відстеження та запобігання органічному шахрайству. Отже, воно фактично спирається на кілька різних розділів правила, але все стосується відстеження від роздрібної торгівлі до виробництва або більш неофіційно від ринку назад до ферми. І тому цей документ поєднує скорочену версію нормативного тексту з описом простою мовою того, що означає ця зміна.

Положення щодо відстеження та запобігання шахрайству працюють разом, щоб захистити органічну цілісність усього ланцюга постачання разом із розділом про застосовність і звільнення від сертифікації. Ці положення окреслюють дії, які вимагаються від сертифікаторів і операторів для забезпечення повної відстежуваності ланцюга постачання. Правило заохочує підходи до цих процесів, що базуються на ризиках, щоб бути обґрунтованими та розумними, водночас ефективно захищаючи ринок.

Отже, органічне шахрайство пов’язане з оманливим представленням. Це не помилка – це активний обман.

Облік 205.103. Це справді про сертифікованих операторів. Отже, положення цієї збірки термінів стосуються як сертифікованих операторів, так і сертифікаторів. Таким чином, відстежуваність повинна підтримуватися в межах оператора та підтримуватися до останнього сертифікованого оператора.

Дуже важливо підкреслити важливість сертифікації організацій у всьому ланцюжку постачання. Якщо всі будуть сертифіковані, буде простіше відстежувати операторів, які перед вами та позаду вас у ланцюжку постачання.

Це додаткове ускладнення для операторів, тому це додатковий стимул для людей йти вперед і пройти сертифікацію в усьому ланцюжку постачання, оскільки ваші покупці можуть вимагати від вас пройти сертифікацію, навіть якщо це не вимагається згідно з правилами, оскільки це позбавляє їх від клопоту. Отже, тут ринок може працювати з нами, а не проти нас.

Оператори повинні вести і зберігати свої записи. Це ще одна частина 205.103.

Потім ми переходимо до 205.201 плану системи органічного виробництва та обробки. Таким чином, ця частина 201 вимагає від операторів додати план запобігання шахрайству. Правило допускає гнучкість щодо того, як його модифікувати для різних вимог ланцюга постачання надійним і розумним способом.

Потім ми переходимо до вимог для акредитації 205.501. Отже, сертифікуючі агенти зобов’язані ділитися інформацією. За останні кілька років це дещо змінилося в нормах. У Законі про виробництво органічних харчових продуктів прямо сказано, що представники секретаря можуть і повинні ділитися інформацією для цілей сертифікації та скасування сертифікації та проведення розслідувань.

Аудит ланцюга поставок на основі ризиків. Отже, ми все ще перебуваємо в Розділі 205.501. Отже, SOE вимагає від сертифікуючих агентів проводити перевірки ланцюга поставок на основі ризиків.

Переходимо до визначень. Отже, зараз у 205.2 є деякі визначення, щоб уточнити обсяг і мету вимоги. 205.501 (A) (21) – інші дії, визнані необхідними. І тому ми використовували це в минулому. Ми продовжуватимемо використовувати це в майбутньому. І далі 205.504 стосується процедур і критеріїв, які повинні мати агенти із сертифікації.

Важливо!

Наявність суб’єктів, сертифікованих у всьому ланцюжку постачання, легша для операторів (розташованих як попереду, так і позаду у ланцюзі постачання). В іншому випадку оператор повинен буде запитати у них записи, які будуть надіслані до попередньо сертифікованого оператора. Замість того, щоб зосереджуватися на звільненнях від сертифікації та надавати пояснення (на ринку, який постійно змінюється), чому організація може бути звільнена, з часом цим організаціям може бути легше отримати сертифікацію. Остаточне правило SOE стимулює сертифікацію для повного ланцюжка поставок.

Джерела:

https://usda.blackboard.com/bbcswebdav/pid-47530-dt-content-rid-1798830_1/courses/NOP-999/HTML/pages/NOP-350/HTML/pages/Lesson02.html

Photo by Arno Senoner on Unsplash